17 Říj

Atelier Smitka s.r.o.

Smart byty Nové Butovice

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Atelier Smitka s.r.o.

Bucharova 2641/14,

Praha 5,

158 00

ateliersmitka.com

Autor

ing.arch.Daniel Smitka Ph.D.

Adresa

Praha 5

Zahájení projektu

06 – 2014

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Navrhovaný objekt SMART BYTY je součástí širší významnější zástavby celé lokality společně s objektem Metronom východ a zacelí tak důležitý nevyužitý prostor přilehlý ke stanici metra Nové Butovice v Praze 5. V objektu je navrženo 285 bytů,5000 m2 pronajímatelných ploch a 300 parkovacích podzemních stání. Architektura obou bloků tj. bloku E i bloku F má společný charakter. Hmotově jsou formovány oba bloky do půdorysného tvaru C s jasně definovanými nárožími. Tomu přispívají a lokální zvýšené části nároží až k osmi podlažím. Půdorysné tvary objektů vytvářejí prostor uzavřeného dvora s relaxační zelení a pobytovými plochami pro obyvatele a hřišti pro hraní dětí. První tři podlaží jsou členěna horizontálními římsami s vertikálními francouzskými okny a vyšší podlaží naopak horizontálními pásovými okny pro zjemnění měřítka budovy. Fasády jsou dále opatřeny balkony a zapuštěnými lodžiemi se zábradlím z probarveného skla. Spodní tři podlaží na terénu jsou povětšinou obložena hnědošedým fasádním keramickým obkladem v některých částech přecházejícím až ke střeše. Zbylé části domu jsou omítané a stěrkované. Kvůli blízkosti metra, cca 6m, je celý suterén stavebně dilatován od svrchní stavby dilatační spárou vyplněnou antivibrační izolací

Podobné články