19 Říj

Fiala + Nemec s.r.o.

Leopoldova bouda

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Fiala + Nemec s.r.o.

Hybernská 1034/5,

Praha 1

www.fialanemec.com

Autor

Ing.arch. Stanislav Fiala

Spoluautoři

Ing. Jiří Václavů, Ing.arch. Jana Štefuráková

Adresa

Šumburk nad Desnou

Zahájení projektu

01/2012

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Leopoldova bouda je horská chalupa v CHKO Jizerských hor, kde nahradila již silně zchátralou stavbu. Je navržena pro relaxaci rodiny s dětmi a jejich přáteli. Charakter chalupy vychází z tvarosloví tradičních staveb v této oblasti a použití především přírodních materiálů z místních zdrojů jako je dřevo a kámen. Do tohoto základu jsou citlivě zakomponovaná moderně pojatá okna, která zajišťují potřebné denní světlo uvnitř a nabízí výhledy v obytných podlažích do všech stran. Střecha je vytvořená prolnutím dvou sedlových střech. Strop 1.NP a konstrukce centrální části krovu je z dřevěných povalů z kulatiny. Chalupa je i v důsledku svažitého terénu třípodlažní, lichoběžníkového půdorysu, částečně zapuštěná do svahu. Všechna podlaží jsou přímo přístupná z terénu. V suterén jsou umístěné úložné prostory a technologické zázemí domu. Přízemí slouží jako hlavní obytné podlaží. Na otevřený obytný prostor s kuchyní navazují 3 ložnice. Celá jižní stěna je prosklená a posuvné panely umožňují propojení obytné části s terasou, která navazuje přímo na terén. Podlahu terasy je možné vyklopit do svislé polohy a tím ji využít jako okenice v době nepřítomnosti majitelů. Hlavní vstup do domu je ze severní strany v úrovni půdy do otevřeného prostoru podkroví. Podél dvou štítů jsou zde umístěné pokoje pro hosty. Denní světlo je přivedené pomocí svislých pásů oken, které pohledově z exteriéru doplňují svislý dřevěný obklad. Středem domu prochází přes všechna podlaží „golem“, jádro ukrývající hygienické zázemí, relaxační zónu, schodiště a krby, které zajišťují tepelnou pohodu.

Podobné články