24 Říj

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Restaurování první stavby postavené Hetzerovou konstrukcí v Československu

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Klatovská třída 11,

Plzeň

www.atelier-soukup.cz

Autoři

Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Jitka Růžičková

Spoluautoři

David Cígler dipl. tech., Ing. Drahomíra Cígler Žofková, Ing. Antonín Švehla

Adresa

Plzeň

Zahájení projektu

09/2007

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

V listopadu roku 2013 se začala psát nová historie jídelny bývalých Škodových závodů. Hala z roku 1918 s označením objekt č. 56 se dočkala celkové rekonstrukce a nového využití pro planetárium a výstavní expozici s vesmírnou tématikou. Výjimečnost stavby je dána nosnou konstrukcí, kterou tvoří deset dřevěných lepených obloukových rámů systému Hetzer, které byly vyrobeny podle patentu Otto Hetzera z roku 1906. Jedná se o první stavbu v tehdejším Československu, kde byl tento nosný systém použit. Pro svoji architektonickou hodnotu danou ojedinělým dřevěným konstrukčním systémem Hetzer byla budova v roce 2009 zapsána mezi nemovité kulturní památky České republiky. Z důvodu velmi špatného technického stavu a deformace původní rámové konstrukce byla navržena radikální rekonstrukce s výměnou poškozených prvků. Ze statických důvodů byly v podzemním podlaží navrženy konstrukce ze železobetonu. Nosnou soustavu haly tvoří kopie původních dřevěných rámů doplněných ocelovými ztužujícími táhly. Ve štítech jsou osazeny dva původní rámy Hetzer. Plášť je navržen jako difúzně otevřený sendvič s dřevěnou nosnou konstrukcí. Dřevěné okenní a dveřní výplně jsou replikami s izolačním zasklením. Konstrukce střechy halového prostoru je v principu kopií původního řešení. Na střechu byly navráceny čtyři původní větrací věže. Nová střešní krytina je z titanzinkového plechu. Hlavní prezentační prostory tvoří dvě železobetonové kopule vestavěné do haly tak, aby Hetzerova konstrukce zůstala zcela viditelná. Ve velké kopuli je instalována 3D digitální promítací technologie tzv. virtuárium. V malé kopuli je inverzní planetárium, kde se obraz promítá na kouli zavěšenou v prostoru. V rámci projektu bylo zrevitalizováno i okolí objektu, které se stalo integrální součástí města.

Podobné články