26 Říj

CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers

Modulární jídelna

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers

Zámečnická 5,

Brno

www.chybik-kristof.com

Autoři

Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH, Ing. arch. Michal Krištof,

Spoluautor

Ing. arch. Vojtěch Kouřil

Adresa

Vizovice, Česká republika

Zahájení projektu

2013

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Návrh modulární jídelny pro společnost KOMA je složen ze dvou hlavních myšlenek. Vytvoření viditelně modulární stavby s přiznanými moduly nejen v exteriéru, ale také soulad vnitřní dispozice s modulem 9×3 m. Dále jsme využili potenciálu polohy jídelny v rámci závodu a prosklené podlaží orientovali směrem na továrnu s velkorysým výhledem. Fyzický odpočinek během polední přestávky je podpořen umístěním výdejny jídla symbolicky do druhého podlaží nad zem, kde probíhá převážná část výroby. Ve spolupráci se stavebníkem se nám podařilo zvýšit návštěvnost jídelny a podpořit tradici teplého poledního jídla mezi zaměstnanci o stovky procent. Nová budova nahradila již nevyhovující objekt, dobře reprezentuje firmu a vyjadřuje konstrukční i estetický potenciál modulového systému KOMA. Prostor je členěn na vnitřní a venkovní užitné a pobytové plochy. V přízemí je hlavní vstup do areálu a šatny zaměstnanců firmy Koma, v patře velkoryse pojatá hmota jídelny. Šatny jsou navrženy velkoryse s přímým kontaktem sociálního zázemí a venkovními pobytovými terasami. Jídelna je záměrně umístěna v patře. Jde o symbolické oproštění od pracovního procesu čímž, nabízí potřebný klid a relaxaci v době svačin a obědů. Tento princip podporuje i provozní logiku novostavby. Svou horizontální hmotou a orientací nejen vůči světovým stranám, ale především směrem k celému výrobnímu areálu, zajišťuje potřebnou identifikaci všech profesí s místem své práce. Venkovní pobytová terasa slouží pro stravování se v letních měsících. Budova je sestavena z modulů typu M3, ty jsou použity ve dvou velikostech. 16 modulů o základních rozměrech konstrukce 3,3 x 3 x 9 m a 3 moduly o základních rozměrech 3,3 x 3 x 7,5 m.

Podobné články