03 Lis

Ateliér David Vávry

Revitalizace továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Ateliér David Vávry

Kostnické nám. 635/3,

130 00

Praha 3 Žižkov

http://www.david-vavra.cz/

Autorak. arch. David Vávra

Spoluautoři

Kateřina Vajčnerová, Robert Daněk, ing. arch. Martina Bílková, ing. arch. Jan Holub, ing. arch. Jan Linhart, ing. Jiří Hendrych, JIKA-CZ s.r.o., Hradec Králové

Adresa

Hradec Králové

Zahájení projektu

01. 2004

Dokončení realizace

2012

Popis projektu

Vstupní technické průmyslové fasádě knihovny dominuje nejen obří kniha zakrývající svým ocelovým opláštěním schodiště sousední tiskárny, ale i lehká prosklená markýza kryjící hlavní vstup do budovy s velkým nápisem „Knihovna města Hradce Králové“. Z levého nároží střešní terasy na nás zhlíží výtvarně pojatá obří velryba – symbol moudrosti z tajuplné Trnkovy knihy „ZAHRADA“. Zadní fasádě vévodí v ose nové prosklené schodiště s výtahy přes celou šíři hlavní komunikační chodby. V interiéru jsou do sloupového systému ve dvou podlažích vepsány veškeré požadované provozy knihovny. Technicky řešené detaily skeletové konstrukce mají harmonickou eleganci a vytváří poetický racionální rámec skladům i zázemí knihovny, však především všem veřejným prostorám. Nové členění jsou převážně transparentní skleněné příčky, regály a polopříčky, takže by jimi neměl být oslaben jedinečný akord železobetonového skeletu. Celkový prostor je řešen osově, za centrálně umístěným vstupem je hlavní komunikační prostor s informačním pultem, šatny, jsou sem orientovány všechny vstupy do veřejných částí knihovny a také vertikální propojení s patrem lákavě prosklenými výtahy nebo odlehčenými kruhovými schodišti, kde výplně zábradlí z perspexu evokují hřbety knih. Knihovna je otevřena pulsující kavárnou a galerií do ulice Wonkovy, aby stále měnící se situace nejen oživovaly ulici, ale také přitahovaly nové čtenáře ke vstupu dovnitř. Hlavní část knihovny čítárny a půjčovny jsou umístěny do patra, především kvůli maximálnímu prosvětlení těchto prostorů. Světlo sem proudí nejen velkými okny, ale i řadou světlíků ve střeše. Výpůjční prostory jsou rozšířeny o vložená mezipatra – galerie, která nejen zvětšují výpůjční plochu, ale také vytváří útulná zákoutí, jenž vyzývají ke kontemplaci s knihou.

Podobné články