07 Lis

Sochy před a po aplikaci nátěru, zámek Paskov; betonová socha TGM, Paskov

PRO ČISTÉ FASÁDY A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

V poslední době nás stále více trápí smog a nezdravé životní prostředí. Nabízí se pro nás nějaké řešení?

Na tuto a podobné otázky týkající se bezpečnějšího a zdravějšího vnitřního i vnějšího prostředí jsme se zeptali toho nejpovolanějšího – Ing. Jana Procházky, Ph.D., ředitele a jednatele společnosti Advanced materials JTJ, s.r.o., která je známou českou inovační firmou orientovanou na nanotechnologie.

Co tedy nejvíce znečišťuje naše životní prostředí?

Významným zdrojem znečištění ovzduší je automobilová doprava. Kromě prachových částic s pestrým chemickým složením je také zdrojem nebezpečných emisí oxidů dusíku, benzopyrenu a dalších škodlivin.

V interiérech se ve vzduchu zase vyskytuje směs alergenů a toxinů pocházejících z plísní, cigaret, desinfekcí, stavebních materiálů, roztočů, svíček, vaření, toaleta nejrůznějších vůní a pachů.

Existuje nějaký systém, jak se těchto škodlivin ve vzduchu zbavit?

Ano. Vyvinuli jsme a vyrábíme speciální funkční nátěry Protectam FN® (zkráceně „FNko“) s mimořádně silným fotokatalytickým efektem, které likvidují molekuly a mikročástice škodlivin. Schopnost fotokatalytického povrchu předat po dopadu světla elektrony molekulám emisí otevírá možnost využít fotokatalytickou nanotechnologii pro ekonomicky efektivní čištění vzduchu od nebezpečných imisí ve velkých městech a průmyslových oblastech. Výsledky testů prokázaly, že FN® nátěrová vrstva je schopna odstraňovat ze vzduchu velmi účinně také oxidy dusíku – NO i NO2 (NOx). I po dvou letech, kdy byl nátěr vystaven náročným venkovním podmínkám (lokalita Barrandov), vykazuje stejnou účinnost jako nový. Tuto studii Akademie věd vydal i jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů v oboru, Applied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06.009.

To zní naprosto úžasně. Kde všude lze v praxi tento nátěr použít?

Máme tři základní druhy těchto náterů. FN1 je především pro fasády a ochranu povrchů před ultrafialovým zářením se samočistícím efektem. Ostatní (FN2 a FN3) byly vyvinuty pro čištění vzduchu od alergenů, plísní, virů a bakterií. Použít je můžete v kuchyni, v obýváku, ale i ve školách v nemocnicích.

Doma můžeme tedy mít čistý vzduch i v exponovaných lokalitách, jako je Ostrava?

Přesně tak. Pokud máte FN nátěr na stropě a stěnách, alergeny a zápachy velmi rychle mizí stejně tak, jako se snižuje množství mikroorganismů ve vzduchu, a tím i pravděpodobnost infekčního onemocnění. Další výhodou je, že tato technologie má schopnost rozklá – dat ve vzdušném prostředí molekuly organických látek až po jejich úplnou mineralizaci, tedy až na moleku – ly vody a neškodného CO2. Například z karcinogeního benzopyrenu, jehož koncentrace v ovzduší je nebezpečná už v množství nanogramů na metr kubický, vytvoří desetimilionkrát bezpečnější molekulu oxidu uhličitého. FN nanonátěr v kombinaci s rychlým větráním vám zabezpečí v bytě dostatečně čistý vzduch i ve smogové situaci.

Vnější užití :

Fasády domů. Vzniká tzv. samočisticí fasáda, jejíž povrch ošetřený tímto nátěrem účinně a dlouhodobě odolává špíně, zelené řase, plísním i pavučinám. Fasáda je takto chráněna i před usazováním mechů a lišejníků a zároveň je to velmi účinná ochrana proti graffiti. Bez použití organických rozpouštědel lze pomocí měkkého kartáče a tlakové vody rychle a snadno odstranit nevítanou kresbu bez poškození podkladu.

Památkově chráněné objekty, sochy… Omítky a kámen chráněný funkčním nátěrem Protectam FN® si zachovají svou původní prodyšnost. Ochranná vrstva na povrchu je velice tenká a nevpíjí se do historicky cenného podkladu.

Vnitřní užití :

Zdravotnická zařízení. Fotokatalytický funkční nátěr PROTECTAM FN® pomocí světla aktivně zbavuje zdravotnická zařízení virů a bakterií. Snižuje riziko přenosu infekcí a brání vzniku rezistentních kmenů bakterií.

Potravinářské provozy. Nátěr v těchto provozech aktivně odstraňuje všechny plísně, bakterie, mastnoty a pachy. Slouží také jako účinná prevence zatuchlin.

Mateřské školky i školy. Použitím nátěru dochází k výraznému snížení nemocnosti ve školních třídách, protože aktivně zbavuje prostory virů, bakterií, alergenů, toxinů i pachů.

Domácnosti. V kuchyni snižuje množství mastných výparů a je také účinnou prevencí zápachu, zatuchlin,

bakterií a plísní. Fotokatalytický funkční nátěr PROTECTAM FN® pomocí světla aktivně zbavuje byt nepříjemných pachů a alergenů, včetně exkrementů roztočů. Soužití s vašimi domácími mazlíčky tak bude příjemnější. Kuchyně natřené FN nátěrem slouží jako čističky vzduchu rychle likvidující pachy z vaření. A když se nevaří, starají se o čistotu vzduchu v domě.

Když vás tak poslouchám, tak lze tyto nátěry aplikovat vlastně všude…

Samozřejmě lze tyto vysoce funkční nátěry použít uvnitř všech budov tak, aby lidé, kteří zde pobývají (tedy jak pracovníci, tak i návštěvníci), zůstali zdraví a nebyli vystaveni působení různých bakterií, virů, alergenů, pachů a podobně. Já sám mám byt i svoji kancelář ošetřeny tímto nátěrem a již dlouhá léta nevím, co je to respirační choroba.

Vraťme se, prosím, ještě k tématu našeho zdraví. Je tímto způsobem již ošetřena nějaká klinika?

Jako leader v oboru se špičkovým vybavením na nejvyšší úrovni a nejmodernějšími technologickými postupy pro operace očí využívá oční klinika Gemini již od roku 2013 fotokatalytickou technologii FN jako další úroveň opatření ke zvýšení sterility prostředí.

Jaké jsou vaše další kroky? Co nového chystáte pro nás i pro svět?

Pro exteriéry máme na příští sezónu připraveno 400 barevných odstínů pro fasády a památkáře, včetně transparentní verze. Pro interiéry a zdravotní zařízení jsme vyvinuli biocidní přípravek k likvidaci mikroorganismů, který kombinuje chemický a fotokatalytický efekt a zlepšuje jak sanitu prostředí, tak kvalitu vzduchu.

Kde si můžeme tyto jedinečné nátěry pořídit?

Seznam našich distributorů a realizačních firem najdete na www.fn-nano.cz.

Podobné články