12 Lis

Studio New Work

Rapos – sídlo stavební firmy

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Studio New Work

Vranovská 102,

Brno,

614 00

http://www.newwork.cz/

Autor

MgA. Svatopluk Sládeček

Spoluautoři

Ing. arch. Petra Bitaudeau Vašková, Ing. Karel Bartoněk, Ing. arch. Jaroslav Matoušek

Adresa

Holešov

Zahájení projektu

2014

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Dvoupodlažní administrativní budova stavební firmy je umístěna v severozápadním rohu areálu „Paliva“ při silnici Holešov–Hulín. Výsledkem je “pomník zednické práci”. Tvoří ji pět pravidelných, ale půdorysně odlišných kvádrů, mírně nepravidelně rozmístěných okolo středu. Nepravidelnost rozmístění spolu s rozmanitostí kvádrů vymezuje centrální komunikační prostor pětiúhelníkového půdorysu. Dva hranoly k sobě přiléhají v pravém úhlu, ostatní v ostrých úhlech. Veškeré otvory do fasád jsou umístěny pouze směrem do vzniklých neuzavřených atrií. Čelní stěny hranolů jsou plné, bez otvorů. V atriích, nebo těsně před nimi, budou vysazeny listnaté stromy s kulovitou korunou, vysoké cca 8–12 m. Tímto rozvrhem bude zajištěno, že se budova nebude přehřívat na slunných stranách a zároveň bude co nejméně orientována přímo na sever a k hlavní silnici. Pootočení celého útvaru reaguje na rozmístění budov na protější straně ulice, kde uliční čára schodovitě uskakuje, i na prodloužení linie fasády přilehlého původního objektu skladu. Vstup do budovy je od hlavní silnice v místě pravoúhlého napojení kvádrů a je zastřešen markýzou. V přízemí jsou čtyři malé kanceláře a jedna větší. Malé kanceláře zabírají dva kvádry, trojmístná kancelář třetí. Další modul je vyhrazen pro zasedací místnost se serverem a trezorovou místností a v posledním je kuchyňka, toalety a úklidová místnost. Z centrální haly je vyčleněna malá jednací místnost a zádveří. Ve druhém podlaží jsou funkce rozmístěny obdobně jako v přízemí. Stavebně-technologicky tvoří každý kvádr jeden trakt. Obvodové zdivo je jednovrstvé keramické s keramickými stropy. Střední prostor je zastropen betonovou deskou. Nad schodištěm je stropní světlík. Příčky oddělující kancelářské prostory od centrální haly jsou montované.

Podobné články