19 Lis

Martin Junek

Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Martin Junek

Rovnáčov 41,

Studenec

Autor

Ing. Martin Junek

Adresa

Studenec

Zahájení projektu

02/2012

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Amfiteátr se nachází ve vyvýšené části obce Studenec v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec. Je umístěn na okraji rovinatého pozemku, který je na své západní hranici ukončen hranou svahu, z níž se naskýtá výhled na západní část obce a její okolí. Umístění tak vytváří velkou zatravněnou plochu pro diváky před vlastním amfiteátrem. Ten je navržen jako soubor dvou jednoduchých kvádrových hmot, které slouží rozdílným funkcím, což podmiňuje i jejich architektonické řešení. Hlavní část – amfiteátr – slouží jako jeviště pro kulturní a další akce, vedlejší část pak vytváří zadní část tohoto jeviště a zároveň slouží jako zázemí pro účinkující, sklad rekvizit apod.. Hlavní část je navržena jako světlá, průhledná, bez pevného zadního obvodového pláště, takže rámuje jak výhled do krajiny za amfiteátrem, tak účinkující. Meziprostor vytvářený mezi nosnými prvky konstrukce je přístupný pro účinkující, kteří se tak mohou pohybovat po stranách jeviště, aniž by byli pozorováni diváky. Vedlejší část je navržena jako tmavá uzavřená krychle jako protipól části hlavní.

Podobné články