21 Lis

ADR s.r.o.

Vila Na Zátorce

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ADR s.r.o.

Libínská 3127/1,

Praha 5

www.adr.cz

Autor

ADR s.r.o. / Petr Kolář, Aleš Lapka

Spoluautoři

Ondřej Bican, Mimolimit s.r.o.

Adresa

Praha 6

Zahájení projektu

01/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Rekonstrukce neobarokní vily v Praze Bubenči a její úprava na reprezentativní sídlo soukromé společnosti. Původní vila v památkové zóně Bubenče prošla výraznou komplexní rekonstrukcí, tak aby splňovala současné funkční a dispoziční požadavky na využití jako reprezentativní sídlo soukromé společnosti. Tato rekonstrukce spočívala především ve vybudování personálního a technologického zázemí v suterénu, reprezentativního vstupního podlaží a dalších tří podlaží včetně podkroví s kancelářemi a jim odpovídajícím zázemím. Zároveň proběhla výrazná úprava parteru. Nově vydlážděná plocha v přední části pozemku umožňuje parkování dostatečného počtu automobilů. V rámci celkové rekonstrukce zahrady v zadní části pozemku byly odstraněny nemocné dřeviny, které byly nahrazeny novými. Pod vzrostlými stromy byla vydlážděna plocha pro venkovní posezení. Mezi hlavní dispoziční úpravy v rámci interiéru patří zrušení centrálního schodiště přízemní haly vedoucí do 2.NP, jeho funkci převzalo prodloužené boční, původně obslužné schodiště. Další výraznější úpravou bylo propojení podkroví s prostorem krovu, kde vznikly další kancelářské prostory. V rámci úprav exteriéru objektu byla důsledná snaha o navrácení původního stavu fasády na základě vypracovaného stavebně historického průzkumu, který prokázal, že v minulých dekádách byly na objektu provedeny nevhodné opravy a nátěry. Objektu se tedy vrátila tvrdá kamenicky opracovaná omítka v původní barevnosti.

Podobné články