22 Lis

ov-a

Administrativní budova Verona – rekonstrukce

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelářov-a

Badeniho 29/5

www.ov-a.cz

Autoři

Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch

Spoluautoři

Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl, Ing. arch. Anna Schneiderová, Ing. arch. David Balajka

Adresa

Beroun

Zahájení projektu

01/2014

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Budova z 80. let 20. století z doby “normalizace” sloužila jako telefonní ústředna. Její původní architektura nesla brutalistní rysy s jistou sochařskou kvalitou. Stavba v těsné blízkosti městského centra však působila periferním dojmem. Vyznačovala se uzavřeným parterem, nekontextuálností, ztrátou městského měřítka a nedefinovanými veřejnými prostory. Cílem přestavby bylo více začlenit budovu do městské struktury, otevřít její parter a proměnit ji v městský administrativní palác. Univerzální železobetonový prefabrikovaný skelet byl využit pro přestavbu na současný kancelářský prostor. Vnější plášť budovy byl proražen velkými okny, která mění měřítko masivního objemu. Parter pomáhá definovat veřejný městský prostor ulice a poloveřejné reprezentativní vstupní plochy.

Podobné články