25 Lis

Grido, architektura a design, s.r.o.

Sportovní hala Věry Čáslavské u ZŠ Černošice

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Grido, architektura a design, s.r.o.

Karlická 1493,

Černošice

www.grido.cz

Autoři

Ing. arch. Peter Sticzay,

Spoluautor

Ing. arch. Jan Doubek

Adresa

Černošice

Zahájení projektu

10/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Urbanistické řešení Výstavba sportovní haly/tělocvičny bezprostředně navazuje na školní objekt. Stavba doplnila areál tří stávajících budov různého stáří, s nejmladší je přímo propojena společným 1NP. Po výstavbě haly vznikl zároveň nový vstup do centrálních šaten všech budov, který zceluje celkový výraz různorodého školního komplexu. Ve školním kompelxu vzniklo komunitní náměstíčko s mlatovým povrchem a betonovými lavičkami. Přístup do objektu vede z náměstíčka a malého parkoviště, bezbariérově pak pomocí chodníku z vých. strany. Pro školní tělocvik funguje přístup po vnitřním schodišti školy. Architektonické řešení Budova sportovní haly je koncipována jako tvarově jednoduchá stavba na půdorysu obdélníku o rozměrech cca 51 x 23 m. Je kryta sedlovou střechou o sklonu asi 10% s přesahem přes jižní prosklenou fasádu, kterou částečně stíní a tvoří krytý chodník – venkovní tribunu před touto fasádou. Vnější výraz objektu tvoří prosklená jižní fasáda, která se otevírá do volného předprostoru, působí otevřeně a láká návštěvníka ke vstupu. Jižní a severní fasáda je doplněna pevnými žaluziemi z děrovaného plechu, které také díky svému barevnému řešení budou působit lehce a hravě a vnesou menší měřítko do poměrně velkých ploch fasád. Na záp. a vých. fasáde je v omítka bílé barvy. Na záp. straně se hala otvírá pásovým oknem do koridoru mezi stávající školou a halou, čímž umožňuje kolemjdoucím sledovat dění v hale i z exteriéru. Na vých. fasádě je lankový systém s popínavými rostlinami. Dispoziční a provozní řešení Hala navazuje na 1NP stávající školy, kde je umístěno zázemí (kavárna, místo správce, šatny, ap). Sportovní plocha je umístěna o 2,3m níže, zapuštěná do okolního terénu. Na stejné úrovni jsou i nářaďovny.

Podobné články