03 Pro

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Rekonstrukce autobusového nádraží a parkoviště před Střediskem volného času

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

HUTNÍ PROJEKT

Frýdek-Místek a.s.

28. října 1495,

738 01

Frýdek-Místek

www.hpfm.cz

Autoři

Ing.arch. Rostislav Čajánek, Ing. Pavel Krupa

Spoluautoři

Ing. Petr Kubánek, Ing. Šárka Sonnková

Adresa

Rýmařov

Zahájení projektu

05/2014

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Stavba autobusového nádraží (AN) se nachází uprostřed města a je vzdálena cca 200m od hlavního náměstí. V těsné blízkosti nádraží se nachází budova Střediska volného času (SVČ). Nová stavba nahrazuje staré AN v tomto místě. Parcela se nachází mezi ulicemi Tomáše Matějky a Okružní – hlavní silnicí II/370, která je lemována souborem historických bytových domů. Stavbu nového autobusového nádraží s cenou cca 21,7 mil. korun se rozhodli zástupci města Rýmařov stavět z městských prostředků. Teprve před dokončením se podařilo pro stavbu získat dotaci, která pokryla 85% finančních nákladů. Vedle nového AN byl řešen prostor parkoviště před SVČ a jeho propojení s ulicí Tomáše Matějky. Původní rozlehlá nečleněná asfaltová plocha nádraží byla výrazně zmenšena právě ve prospěch dalších parkovacích míst. Dvě nová nástupiště obsahují šest stanovišť autobusů. Všechna stanoviště jsou kryta společným zastřešením. Dále bylo nádraží vybaveno veřejným osvětlením, veřejnými toaletami, běžným městským mobiliářem jako jsou lavičky, koše a plakátovací pylon. Směrem k centru města byla nově osázena alej stromů. Konstrukce vozovek má asfaltový povrch, jednotlivá stanoviště jsou vydlážděna žulovými kostkami. Nástupiště a nová parkovací stání jsou z betonové dlažby. Ocelové přístřešky nástupišť jsou doplněny deskami z překližky a skla. Na deskách jsou pro orientaci přijíždějících umístěny nápisy „Rýmařov“. Střecha je z falcovaného plechu, podhledy jsou ze smrkových desek. U jednoho z nástupišť přechází zastřešení v loubí. Do tohoto loubí jsou umístěny veřejné toalety s pláštěm ze sklocementových desek. Nástupiště je vybaveno světelnou tabulí odjezdů a příjezdů autobusů, osvětlením, hodinami, zasklenými vývěskami.

 

Podobné články