06 Pro

TRANSAT architekti

Dům dětí a mládeže Ulita

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

TRANSAT architekti

Údolní 5,

Brno

http://www.transat.cz/

Autor

Ing. Petr Všetečka

Spoluautoři

Ing. arch. Karel Menšík, Ing. arch. Markéta Čermáková, Ing. et. Ing. arch. Jan Vrbka, Ing. arch. Jan Gadziala, Ing. Jan Mattuš, Mgr. Zoja Matulíková

Adresa

Broumov

Zahájení projektu

09/2011

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Původně vila rodiny JUDr. Josefa Dimtera z let 1883-1885 byla po druhé světové válce a vyhnání německých obyvatel Sudet změněna na školní budovu. Dnes slouží jako Dům dětí a mládeže Ulita pro mimoškolní zájmy dětí. Na téma moudrosti a spravedlnosti – související s původní profesí majitelů – se smutnou ironií osudu upomínají sgrafita na fasádě, jako zázrakem uchovaná při nešetrných adaptacích v 60. – 80. letech 20. století. Obnova domu sleduje několik témat: vytvoření bezbariérového vstupu a pohybu v domě, obnovu fasád do původní podoby (včetně oken, nahrazených typovými v 70. letech), restaurování sgrafit, vybourání zazdívek sloupové loggie, odvlhčení suterénu, výměnu střechy a celkové pročištění dispozice – přesun sociálního zázemí do nové přístavby na zadní fasádě domu. Válcový objekt rampy s lehkým skleněným pláštěm zve do pevného domu, oba objekty jsou přitom orientovány do svého středu. Nový vstup reaguje na několik místních prostorových témat: lapidárnost palladiánské vily, lehkost nedalekého altánu-skleníku z 19. století a dynamiku dientzenhoferovského baroka. Ve dne je nádobou na sluneční světlo, za tmy zářícím zahradním lampionem. Posláním domu dětí je mimo jiné výchova k péči o životní prostředí. Lavice uprostřed rampy je zhotovena místním truhlářem ze dřeva stoleté vrby, která stála u vstupu a po dlouhých úvahách o jejím zachování jsme se ji nakonec rozhodli skácet a vysadit z jejího proutí strom nový. Řez jejími letokruhy tvoří střed podlahy přístavby, místo koruny je nad ním symbolický průhled k nebi.

Podobné články