08 Pro

OBERMEYER HELIKA a.s.

Aupark Hradec Králové

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

OBERMEYER HELIKA a.s.

Beranových 65,

199 21

Praha 9 Letňany

www.obermeyer.cz

Autoř

iIng. arch. Josef Kříž, Ing. Radko Neumann

Spoluautoři

Ing. arch. Tomáš Janeček, Ing. arch. Radovan Chládek, Ing. arch. Radka Půlpánová, Ing. arch. Tereza Drahošová, Ing. arch. Ondra Míčka

Adresa

Hradec Králové

Zahájení projektu

06 / 2009

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Multifunkční centrum Aupark plní funkce obchodu, služeb a zábavy, doplněné prostory kanceláří a bydlení, v 6-ti podlažním objektu, který je logickou nárožní dominantou Gočárovi Třídy. Design fasád vychází z rozdílného charakteru okolních ulic. Prostředí vzrostlé zeleně, živé městské zástavby a odkazy industriální minulosti se tak spojují v jeden celek. Jižní bondová fasáda se svítícími prolisy inspiruje stíny dopadajícími na fasádu od přilehlé kaštanové aleje nacházející se na Gočárově třídě. Tímto prvkem docilujeme ještě většího splynutí s cennou přírodní kulisou. Vlnící se fasáda Puškinovy ulice s rozsáhlou bytovou zástavbou je tvořena podbarveným skleněným obkladem doplněným o prosvětlené výkladce. Fasáda svým tvarem a odvážnou barevností symbolizuje dynamiku života ulice, která je důležitou spojnicí mezi Gočárovou Třídou a vlakovým nádražím. Vliv dosud zanedbaných prostor přilehlých k vlakovému nádraží se projevil v industriálním charakteru Zamenhofovy ulice. Tento rys se odráží v designu fasád orientovaných tímto směrem, kde je použita kontaktní omítková fasáda s předsazenými kovovými rámy. Interiér Auparku záměrně kontrastuje s vnější různorodostí stavby a sjednocuje vnitřní prostor do živé obchodní pasáže. Vnitřní prostory jsou výrazně prosvětlené a nabízí nadstandardní velikost. Snadná dostupnost, s ohledem na přilehlá nádraží, je podpořena dostatkem návštěvnických parkovacích kapacit, v suterénu stavby i přilehlého parkovacího domu, který z části plní funkci P+R. Oba objekty, ve dvou podlažích bezbariérově propojeny proskleným koridorem, tvoří jeden funkční celek. Parkovací dům se minimalistickým řešením, betonovým skeletem a hliníkovými fasádními panely, ještě více přiklání k designu průmyslové stavby.

Podobné články