09 Pro

Martina Kárová a Ondřej Dušek, kopecdusek.cz

Rekonstrukce a interiéry družiny a speciálně-pedagogického centra při Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Martina Kárová a Ondřej Dušek, kopecdusek.cz

Ve Střešovičkách 73/48,

Praha 6

www.kopecdusek.cz

Autoři

ing.arch. Mg.A. Martina Kárová, ing.arch. Mg.A. Ondřej Dušek

Spoluautor

ing. Michael Balík, CSc (projekt sanace)

Adresa

Praha 1

Zahájení projektu

06/2011

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Prostory družiny a SPC zabírají část přízemí obou budov školy, Vrbnovského paláce a domu U kanónu, v Loretánské ulici na pražských Hradčanech. Obě stavby jsou nemovitými kulturními památkami, současná podoba budov se podepsala především barokní přestavba. Stavební zásahy se z důvodů památkové ochrany omezily na minimum, tedy na sanaci vlhkých zdí a odvětrání podlah, ležících pod úrovní chodníků s loubím. Naším úkolem bylo především nově navrhnout interiéry družiny a SPC, tedy nábytek, povrchy a další vybavení. To vše s ohledem na historické prvky a především na specifické potřeby žáků. V družině tráví čas po vyučování děti s různými poruchami zraku, se zbytkovým zrakem a také děti zcela nevidomé. Návrh interiéru se proto odehrával jak rovině haptické, tak v rovině vizuální s důrazem na kontrast. Pro snazší orientaci dětí se zbytky zraku byla zvolena logika barevných kontrastů: pruh v linolea značící průchod od jedněch dveří ke druhým, odlišná barevnost schodišťových stupňů, kontrastní řešení dveří a zárubní, vypínačů. Vizuální i haptické kvality by mělo obsahovat řešení dveří skříněk v místnosti družiny. Výrazné grafické značky jsou provedeny v různých materiálech a povrchových úpravách (mořená a lakovaná překližka, linoleum, a řezbářsky opracované dřevo). Nábytek je vyroben převážně z březové překližky, pracovní desky a exponované detaily jsou ale z dubového masivu. Člověk odkázaný převážně na hmat dovede tento rozdíl vnímat a například masivní dřevo na něj působí na dotek příjemněji než překližka. Hrany pracovní desky a lavic jsou tvořeny profilovanými dubovými nákližky. V místnosti „odpočívárny” je pak tento záměr rozveden do podoby plastických ornamentů a her vyřezaných do bočních stěn vyvýšené relaxační zóny.

Podobné články