11 Pro

ATELIER 8000 spol. s r. o.

Koncept a architektonické řešení velínů, kapitanátů a sportovních přístavů Vltavské vodní cesty

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ATELIER 8000 spol. s r. o.

Radniční 7,

České Budějovice

www.atelier8000.cz

Autoři

Martin Krupauer, Jiří Střítecký

Spoluautoři

Pavel Kvintus, Vít Hanold

Adresa

České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice

Zahájení projektu

02/2007

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Projekt přímo navazuje na výstavbu Vltavské kaskády z 30. let. Její vodohospodářský význam je doplněn nejen o možnost nákladní plavby, ale i o lidský prvek v podobě rekreačních plaveb. Trasa České Budějovice – Praha navazuje na Labskou vodní cestu a evropské řeky. Před více než deseti lety jsme začali formovat myšlenku splavnění řeky Vltavy. Vizí bylo projektovat splavnění Vltavy dle jednotné typologie a tuto typologii poté aplikovat po celé délce vltavské vodní cesty. Bylo navrženo unifikované designové provedení pro vodní mobiliář – zábradlí, stožárová světla, oplocení, prvky komunikačního zařízení a technického vybavení marin, prvky dopravní komunikace, atd. Architektonické řešení námi navržených staveb je podrobeno jednotnému konceptu a to konkrétně v případě projektování velínů. Soudobým trendem v České republice je vracet život nábřežím, vracet vodu a vodní toky do organismu města, s mottem „řeka lidem“. Projekt „Splavnění vodní cesty Vltavy“ toto úsilí do jisté míry inicioval, podporuje a vrací život přímo na vodní hladinu i do jejího okolí – což je přirozenou vedlejší součástí projektu. Objekty: velíny České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice a Hněvkovice jez. Kapitanáty a sportovní přístavy v Českém Vrbném a Hluboké nad Vltavou.

Podobné články