13 Pro

SOIP architekti

Kaple sv. Františka z Assisi

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

SOIP architekti

Lavičky 778/3,

Brno

www.soip.cz

Autor

ing. arch. Ivan Palacký

Spoluautor

ing. arch. Tomáš doležal

Adresa

Brno

Zahájení projektu

2012

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Lze vytvořit kapli z levných „profánních“ materiálů? Jednoduchý nedeterminující prostor, který má umožnit kontemplaci bez vnějších vizuálních vzruchů. Prostý rámec pro liturgii. Součet svých částí. Jednotlivé prvky jsou co do tvarování redukovány na minimum. Jasný střed tvoří těžká hmota dřevěného obětního stolu, kolem které je celý prostor organizován. Druhým ukotvením v jinak flexibilním prostoru je oltářní stěna, která je odsazená cca 10 cm od stěny stávající a podsvětlena. Dominuje jí zářící kříž, který je skrze leddiodovou štěrbinu spojen se svatostánkem, vyznačeným červeným „Věčným světlem“. Oproti oltáři je v zadní stěně za vertikálními žaluziemi skryt výklenek pro osobní náboženské předměty.

 

Podobné články