16 Pro

ATELIER 8000 spol. s r. o.

Viladomy a bytový dům Na Vidouli

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ATELIER 8000 spol. s r. o.

Radniční 7,

České Budějovice

www.atelier8000.cz

Autor

Martin Krupauer

Spoluautoři

Pavel Kvintus, Vít Hanold, Ladislava Fialka Sobková

Adresa

Praha

Zahájení projektu

09/2009

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Viladomy se nacházejí ve stávající bytové zástavbě. Z jedné strany sousedí s bytovými domy a z jižní strany se zástavbou rodinných domů. Čtyři třípodlažní bytové domy vycházejí z tvaru krychle. Mají jedno podzemní podlaží s parkovištěm. Třetí nadzemní podlaží je ustoupeno. Na objektu je hmotově zvýrazněno schodiště a vstup do objektu. Všechny domy mají stejný půdorysný tvar a rozměr. Na západní fasádě jsou umístěny balkóny a terasy s výhledem do zeleně. Severní a jižní fasáda jsou členěné čtveřicí oken. Střecha objektů je plochá, atika je výškově uskočená z důvodu potlačení horizontálních linií, které u objektů převládají a zároveň slouží jako kryt výtahového dojezdu. Materiálově jsou objekty ponechány v povrchové úpravě barvě bílé v kontaktní tenkostěnné omítce a okna dřevěná v bílé lazuře. Bytový dům – jednoduchý obdélníkový tvar domu. Ve střední části je hranol hmoty vyvýšen o ustupující patro – na střeše je umístěn jeden penthouse se dvěma bytovými jednotkami a dělícím atriem. Na západní straně hladkou hmotu fasády dělí objemy vstupů a zádveří. Okna na fasádě mají strohý, geometrický rastr. Jednotlivé vstupy odlišuje rastr dřevěných prvků, kterými jsou obloženy kubusy zádveří. Východní strana je více strukturální – dělí ji nepravidelný rastr oken různých formátů a prostorové hmoty balkonů. Severní fasáda je jen velmi jednoduchá. Potenciál jižní orientace dal vzniknout dlouhým balkonům na jižní fasádě. Od jihu vede přístupová rampa do garáží. Nosným výtvarným prvkem jinak jednoduché a čisté fasády je zábradlí. Hlavní vstupy do domu jsou na úrovni ulice.

Podobné články