17 Pro

AS Projekt, spol. s r. o.

Dostavba posluchárny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

AS Projekt, spol. s r. o.

Zelenohorská 60A,

326 00 Plzeň

www.asprojekt.cz

Autoři

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček

Adresa

Plzeň

Zahájení projektu

02/2007

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Dostavba posluchárny je další novou stavbou v rámci celkového budoucího areálu kampusu Lékařské fakulty v Plzni. Základním účelem stavby je zajistit vhodné podmínky pro výuku budoucích lékařů a vytvořit zázemí jak pro studenty, tak pro vyučující, či vědce v podobě jídelny. Tvar posluchárny přiznává vnitřní prostor a je zkosen jižním směrem. Naopak jídelna se sociálním zázemím je jednoduchý podélný hranol, který se nesnaží nijak konkurovat okolním stavbám, pouze je doplňuje. Materiálově stavba navazuje na stávající objekty, jsou zde použity jak zavěšená provětrávaná fasáda, tak stínící slunolamy. Barevně je objekt bílo-modrý, řešení naplňuje původní ideu celého areálu. V souladu s touto koncepcí je objekt posluchárny obložen modře s bílými lamelami, objekt jídelny a zázemí je obložen bíle s modrými lamelami. Celkové architektonické řešení je patrné z přiložených fotografií. Provozně je objekt rozdělen na část výukovou, stravovací a technologické zázemí. Po stavební stránce je objekt složen ze dvou částí – části posluchárny a části jídelny. Konstrukční systém tvoří železobetonový monolitický skelet kombinující stěny a desky na pilotách. Střecha je tvořena skladbou minerálních izolací s horní vrstvou z folie. Fasádu tvoří zavěšený, zateplený, provětrávaný fasádní plášť v kombinaci s Al zasklením a stínícími lamelami. Příčky jsou sádrokartonové. Podlahy tvoří buď přírodní lino, či dlažba, stěny jsou obloženy keramickým obkladem. V prostoru posluchárny je obklad stěn součástí akustických úprav. Podhledy jsou skládané, tvořené buď čtverci, nebo lamelami, které jsou z velké části perforované z akustických důvodů.

Podobné články