19 Pro

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Rekonstrukce Domu kultury Hodonín

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Srbská 22,

612 00 Brno

www.ararchitects.cz

Autor

Ing.arch. Adam Rujbr

Adresa

Hodonín

Zahájení projektu

01/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Rekonstrukce Domu kultury v Hodoníně spočívala v zásadních změnách dispozice, osazení nového obvodového pláště budovy a kompletní obměně technologií. Cílem bylo pozvednout kvalitu, snížit energetickou náročnost, zefektivnit provoz, zvednout kapacitu, lépe využít vnitřní prostory, umožnit provozovat jednotlivé části nezávisle na sobě a zároveň víceúčelově s možností rychlé změny účelu využití a v neposlední řadě učinit budovu bezbariérovou ve všech částech přístupných veřejnosti. Po dokončení rekonstrukce získalo město Hodonín moderní multifunkční společenské centrum, které se stalo živou dominantou. Prostor mezi Kulturním domem a hotelem by se v budoucnu mohl stát pěší zónou. Na jih od kulturního domu je navrženo polouzavřené atrium, které bude sloužit jako venkovní terasa pro posezení u snack baru, případně jej bude možno využít pro pořádání akcí pod širým nebem (koncerty, divadla, letní kino apod.). Dlážděná plocha bude doplněna vzrostlými stromy a lavičkami a zakončena krytou nástupní terasou – společným nástupem do divadelního snacku a nového klubu v suterénu budovy. Navazující úpravy venkovních ploch poskytnou novou kvalitu této části města.

Podobné články