21 Pro

Adam Rujbr Architects s.r.o

Rodinný dům Březiny

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Srbská 22,

612 00 Brno

www.ararchitects.cz

Autor

Ing. arch. Adam Rujbr

Adresa

Březiny

Zahájení projektu

05/2012

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Novostavba rodinného domu stojí na louce nad údolím řeky Svratky mimo zastavěné území obce Březiny, nabízí klid, soukromí a je obklopen nádhernou krajinou CHKO Žďárské vrchy. Dům je členěn na dvě části – obytné prostory a technický objekt s garáží, dílnou a vinným sklepem. Oba objekty jsou propojeny vstupním krčkem. Nádvoří mezi domy, které je vydlážděno kamennou dlažbou v šedém odstínu, je uzavřeno dřevěnou bránou na motorický pohon s integrovanou vstupní brankou. Tvarosloví domu vychází z tradičních staveb venkovského charakteru, výrazně obdélníkový půdorys je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 45º, okraje střech jsou bez přesahů. Dům využívá umístění na svažitém terénu – technická část je zakousnuta do svahu, což je ideální pro umístění vinného sklepa krytého asi 4 metry zeminy. Společně s přirozeným větráním jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro skladování potravin a vína. Obytná část je na jižní straně již cca 2 metry nad okolním terénem. Toto převýšení je využito na visuté terasy a ze tří stran prosklený rizalit jídelny. Celý dům je navržen v kombinaci bílé a šedé barvy v několika sytostech. Dále byl navržen dřevěný obklad z neupravených palubek, které vlivem povětrnosti časem zešednou do téměř stříbrného odstínu.

Podobné články