01 Led

Studio acht, spol. s r.o.

SOUKROMÁ RESIDENCE

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Studio acht, spol. s r.o.

Za Zámečkem 746/3,

Praha 5

http://www.studioacht.cz/

Autoři

Ing. Václav Hlaváček, Ben Hoek, Lodewijk Baljon – landscape architect

Spoluautoři

MgA. Lina Procházková, Ing. Petr Kopeček, Ing. Jan Štěpnička, Ing. Erika Hlaváčková, Ondřej Mach

Adresa

Čejkovice

Zahájení projektu

07/2011

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Původní historická obytná budova zemědělské usedlosti v Čejkovicích byla nevratně zničená necitlivou rekonstrukcí předchozího majitele. Padlo rozhodnutí postavit místo ní novostavbu půdorysně respektující stávající objekt. S ostatními hospodářskými budovami zemědělské usedlosti tak byla zachována sevřená kompozice usedlosti. Stodola v horní části areálu, z níž se zachovaly pouze obvodové stěny, nebyla rekonstruována do původního stavu (který už ani nebylo možné z dostupných dokumentů úplně zjistit), ale záměrně byla ponechána v stávajícím stavu a zakonzervována. Uvnitř části tohoto fragmentu byla postavena lehká vestavba garáže s úrovní střechy nižší než zachované obvodové stěny stodoly a tím zcela skryta pohledům zvenčí. Samotná novostavba obytné části je navržena v modulu 1200 mm a je tvořena téměř celoproskleným hlavním obytným podlažím sedícím ve spodní části na soklu suterénu s technickým a provozním zázemím objektu. Fasáda soklu objektu je z místního kamene, konstrukční souvrství podlahy a střechy hlavního obytného podlaží přesahující po celém obvodu do prostoru o 600 mm jsou kryté prefabrikovanými betonovými dílci. Fasáda budovy tak tvoří vizuálně minimalistický koncept 4 pruhů fasády: kámen – beton – sklo – beton se postupně vynořují ze svahu, vystupují nad terén, ve spodní části se od terénu přízemí odpoutává a končí v prostoru na železobetonové podpěře tvaru „y“ s výhledem do krajiny. Interiér je řešen stejně vizuálně úsporně a čistě. Strop: pohledový beton členěný jednotným rastrem otisku bednění vycházející z modulace fasády. Stěny: pohledový beton, masiv dřevo, sklo. Podlaha: litá průmyslová podlaha, v kuchyni masiv dřevěná.

Podobné články