08 Led

Studio A91

Novostavba pavilónu Z7 v areálu IKEM

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Studio A91

Vilímovská 637/13,

Praha 6

www.studioa91.cz

Autoři

Ing.arch.Petr Neřold, Ing.Roman Vejmelka

Adresa

Praha 4

Zahájení projektu

01/2010

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Novostavba pavilonu Z7 je navržena v severozápadním rohu areálu IKEM, v bezprostřední blízkosti krčského lesa. Stavba je užívána jako výzkumné pracoviště Centra experimentální medicíny IKEM, provozně je propojena se sousedními pavilóny Z1 a Z6. Vedle vlastních laboratoří a vědeckých pracoven je v objektu umístěna administrativa vedení Centra experimentální medicíny. Objekt má dvě nadzemními a jedno podzemní podlaží. Půdorysně se jedná o elipsu o opsaném rozměru 41,0 x 27,0 m. Na podnoži objektu je nasazena elipsovitá válcová hmota nadzemních podlaží. Fasáda je provedena z děrovaných plechů v matné zelenkavé barvě, do ní jsou prolomeny terasy a vstupy. Na osluněné části fasády je předsazeno horizontální stínění z dřevěných lamel. Toto stínění je propojeno ocelovými sloupky (šikmými i svislými), mezi které je napnuta osnova z ocelových lanek jako podpora pro popínavou zeleň. V části fasády bez předsazené konstrukce je použito různých rozměrů děrovaní obkladových plechů, a tak je vytvořena na fasádě grafika inspirovaná větvemi okolního dubového lesa. Ve středu dispozice pavilónu je umístěno atrium přes dvě podlaží s proskleným zastřešením, které vytváří uvnitř půdorysu prosvětlený prostor s posezením a příjemnou zelení.

Podobné články