08 Led

Méně virů a bakterií v kancelářích

Moderní kancelářské budovy s sebou nesou i větší riziko přenosu kapénkových infekcí, a tedy i větší nemocnost zaměstnanců.

Člověk za jeden den „zkonzumuje“ ohromné množství vzduchu (přibližně asi 15 kg). Se vzduchem do lidského organizmu snadno pronikají také všechny ostatní látky, jimiž je nasycem. Kvalita vzduchu významně ovlivňuje náš zdravotní stav a tím i naši pracovní výkonnost.

Zdrojem značné části znečisťujících látek jsou také interiéry moderních budov, které jsou napěchovány množstvím umělých hmot a dalších uměle připravených materiálů, z nichž se do vzduchu uvolňují nejrůznější zdraví ohrožující látky. Snaha šetřit teplem vede k vytváření klimatizovaných objektů s uzavřenou cirkulací vzduchu, kde se tyto látky hromadí ve zvýšené míře. To spolu s dalšími negativními vlivy negativně ovlivňuje zdravotní stav lidí, kteří v takových budovách přebývají. Pro tento jev se používá pojem syndrom nezdravých budov (Sick Building Syndrom).

Instalací fotokatalytické technologie funkčních nátěrů FN® je možno vytvořit v prostorách velkých administrativních budov kvalitní vnitřní prostředí za zlomek nákladů, které by bylo nutno vynaložit při budování a provozu vzduchotechnického systému s účinným čištěním vzduchu.  

Stačí tedy kancelářské prostory vymalovat naším fotokatalytickým funkčním nátěrem FN®, nasvítit jej UVA světlem a Váš pracovní prostor se stane čistším a zdravějším.

Jakmile dopadne světlo na natřenou stěnu či strop funkčním nátěrem FN®, ta se zaktivuje a okamžitě začne plnit svou čistící funkci.

Získáte tím vysoce efektivní, bezporuchovou, ekologickou, nehlučnou a ekonomicky úspornou čističku vzduchu! Co se týká provozních nákladů je funkční nátěr FN® podstatně levnější než klasické čističky vzduchu.

K jejímu pohonu slouží světlo a jinak nepotřebuje vyměňovat žádné filtry ani jinou údržbu. Její životnost je dlouhodobá 10 i více let, pokud je zajištěn přístup ultrafialového světla a nedojde k mechanickému odstranění FN® vrstvy, nebo jejímu přemalování.

Co všechno dokáže:

  • likviduje zápachy a výpary
  • likviduje plísňové spory, alergeny, vč. exkrementů roztočů ve vzduchu,
  • odstraňuje alergeny a toxické látky,
  • výrazně snižuje riziko přenosu infekčních chorob.

Jedná se o ekologické řešení – bez chemie, fungující na čistě fyzikálním principu.

FN® nátěry proto nacházejí uplatnění i ve velkých kancelářských (Open Space) prostorách apod. Velmi užitečné jsou v obdobích chřipkových epidemií.

Z běžně užívané klimatizace v těchto budovách pak nehrozí ani únik bakterií, plísní apod., které se bohužel běžně klimatizací šíří a dokáží zavirovat celé osazenstvo kanceláří.

Zaujala Vás naše jedinečná, více jak 10 lety ověřená, patentovaná česká technologie?

Máte zájem o více informací, jak si chránit zdraví?

Vše naleznete na: www.fn-nano.com anebo na e-shopu: www.fn-nano.cz

Podobné články