10 Led

AR TUL Architektonická kancelář Technické univerzity v Liberci

Budova L

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

AR TUL Architektonická kancelář Technické univerzity v Liberci

Studentská 1402/2,

461 17

Liberec

Autor

Ing.arch. Martin Šaml

Adresa

Liberec

Zahájení projektu

01/ 2009

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Lokalita – univerzitní areál na kraji města, svažitý pozemek ze tří stran obklopený lesem. Zadání – novostavba Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, určená pro vědu a výzkum, prostory lehkých a těžkých průmyslových laboratoří. Architektura – kontrast dvou tvarově a materiálově odlišných částí / jednoduchý hranol částečně zapuštěný do svahu a nástavba se dvěma podélnými křídly rozdílného tvaru propojenými lávkou / severní stěna vykloněna od svislice proti svahu / 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží / ve spodní části těžké a v horní lehké laboratoře / centrální část budovy osvětlena dvěma ozeleněnými atrii a shedovými světlíky. Obvodový plášť z přirozeně stárnoucích materiálů, spodní část z pohledového betonu s vloženou tepelnou izolací, vrchní část s provětrávaným měděným obkladem v přírodním odstínu / kontrastní oranžová barva obkladu venkovního schodiště a střešní tyčové nástavby.

Podobné články