13 Led

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Multifunkční jeviště ve Frýdku-Místku

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Libušino údolí 76,

623 00

Brno

www.atelier-velehradsky.cz

Autor

Ing. arch. Tomáš Velehradský

Spoluautoři

Ing. arch. Tomáš Rabl, Jakub Tichý, Ing. Karel Cihlář

Adresa

Frýdek-Místek

Zahájení projektu

11/2010

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Stavba je navržena pro pořádání příležitostných kulturních akcí a koncertů. Zvolená forma se snaží vyslyšet potřebu vytvoření směrově orientovaného objektu, umístěného v centrální části parku jako pohledový solitér. Jeviště je na rozdíl od původní centrální všestranně otevřené koncepce nyní prostorově orientováno v ose parku – současně ponechává při průhledech parkem téměř otevřený prostor. Organická forma navazuje na přírodní charakter parku a vystupuje v kontrastu se sídlištní povahou lokality. Současně bylo záměrem vnést do prostoru atraktor, místo, které by mělo své jméno, význam, identitu. Místo atraktivní nejen pro organizované produkce, ale příjemné i pro setkávání při každodenních vycházkách parkem či k pouhému posezení. Funkčně jde o multifunkční zastřešený jevištní prostor s hledištěm, polohově určeným a organizovaným sedáky. Hmota organické formy plynule přechází z podlahy jeviště přes zádový krček do plochy střechy. Celá konstrukce je vyzvednuta nad úroveň terénu, aby bylo dosaženo přehledné viditelnosti z celé plochy hlediště. Nosná plechová kostra tvořená páteřní konstrukcí s žebry je potažena odolnou, ale subtilní sklolaminátovou skořepinou. Nosný skelet z oceli zajišťuje dostatečnou tuhost a přijatelné deformace celého objektu. Sklolaminát byl zvolen pro svou houževnatost – při realizované tloušťce navíc vykazuje i značnou odolnost vůči běžným formám vandalismu. Před začátkem každého představení se z objektu vyklopí vestavěné schodiště, v období „klidu“ skryté v podlaze jeviště. Tím je objekt zpřístupněn pro účinkující, a to pouze na dobu vlastní produkce. V čase mimo řízené aktivity je schodiště složeno, a jevištní plocha je tak veřejnosti nepřístupná.

Podobné články