21 Led

Emergenative Architecture

Dům pro spisovatelku v Čechách

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Emergenative Architecture

www.emergenative.com

Autor

Dipl. arch Elan Neuman Fessler, ČKA AIA

Adresa

Hoštka

Zahájení projektu

01/2012

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Padesát kilometrů od Prahy se nachází venkovská přístavba naplněná světlem… … je součástí stávajícího celku budovy, vestavěná do dvora, těsně za náměstím. Negativní objemy uvnitř i vně navrženého domu definují prostor – artikulují rozdílnost od sousední budovy a řeší vnitřek jako spojitý prostor mezi úrovněmi. Tři patra jsou tři spojené objemy, které přecházejí od těžkých materiálů k lehkým materiálům. Stávající zdivo původního stavení (pískovec a cihla) bylo zachováno. Nové materiály byly zvoleny tak, aby dosahovaly co nejnižší karbonové stopy a zároveň měly dlouhou životnost (místní dřevo, bambus a bílý hliník). V kontextu vesnického osídlení, dům navazuje na tradici zděných a dřevěných stavení, ale vytváří moderní současnou podobu. Místní řemeslníci prováděli stavbu za použití tradičních tesařských technik, takže vznikla staro-nová identita domu. Výhledy z domu do zahrady a na nebe podtrhují úzké sepjetí s venkovským prostředím. Dům je orientován na jihozápad, kvůli dennímu osvětlení a přirozenému větrání. Čistého vzduchu je v interiéru docíleno pomocí HRV technologie. Dešťová voda je svedena do zahrady. V zimě je severní zeď domu zahřívána sluncem a funguje jako pasivní tepelná stěna. Sálavé vytápění přemístí teplo pasivně do ostatních stěn. V objektu je využit vysoce účinný systém recyklace a využití energie k vytápění. Tepelná ztráta domu je nízká (činí méně než ,15W/m2K), zabezpečená také okny s trojsklem. Nové stěny jsou montované oboustranně, mají nízkou prostupnost, bez tepelných mostů a jsou izolovány proti vlhkosti. Přirozená a nucená cirkulace vzduchu na obou stranách minimalizuje výskyt vlhkosti. Kombinace původního a nového je cenově efektivní a energeticky úsporné řešení a zkvalitňuje život obyvatel domu.

Podobné články