30 Led

ZÁLIVKA HYDROPONICKÝCH ROSTLIN

Jak správně zalévat hydroponickou rostlinu?

Významným pomocníkem při zálivce rostlin v hydroponii jsou měřiče stavu vody tzv. vodoznaky ukazují hladinu živného roztoku či přístroj Moistick®a Moistick XL®, které na jednoduchém principu ukazují potřebu zálivky substrátu. Rostlinu zaléváme po celém povrchu substrátu zpravidla jednou za 10 – 14 dní, když ukazatel hladiny vodoznaku klesne na risku značící minimální hodnotu. Frekvence zálivky a množství zálivkové vody se odvíjí od typu rostliny, velikosti nádoby a vlastnostech interiéru – teplotě, vzdušné vlhkosti a světelným podmínkám. V případě, že odjíždíte na delší dobu pryč, můžete doplnit vodu až na risku „maximum”, zásoba vody pak rostlině vydrží až 20 dní. Po zalití dbejte na to, aby hladina vody vždy poklesla, hydroponické rostliny nesnášejí trvalé stání ve vodě, musí mít zajištěný přístup vzduchu, aby nedocházelo k zahnívání kořenů. Důležité je rozlišovat nároky rostlin na vodu, které se druh od druhu liší. O přesném množství zálivkové vody se poraďte s našimi odborníky na e-mailové adrese info@hydroponie.cz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zamioculcas zamiifolia patří mezi rostliny s malým nárokem na množství zálivkové vody, zalévejte ji tedy opatrně, nikoli tak, jako ukazuje druhý obrázek zleva. Zcela postačí zálivka po první čárku vodoznaku.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vodoznak: Vodoznaky nabízíme v několika velikostech dle použité nádoby. Každý vodoznak je opatřen stupnicí s hodnotami minimum, maximum, optimum a jejich mezihodnoty. Plovák, který stoupá spolu s doplňovanou vodou ukazuje stav hladiny vody v substrátu. Na každém vodoznaku najdeme také čísla od 1 do 12, které pomocí krytu vyznačují čtvrtletí na které máme pohnojeno dlouhopůsobícím iontovýměnným hnojivem.

Vlhkoznak: Vlhkoznak používáme pro rostliny pěstované v substrátu seramis®. Principem funkce vlhkoznaku je barevná změna indikačního papírku při kontaktu s vlhkým substrátem. červená barva tohoto papírku, kterou pozorujete ve vrchní části vlhkoznaku je ukazatelem suchého substrátu, změna na barvu modrou nastává cca po 10 – 20 minutách po zalití rostliny.

Moistick® a Moistick XL®:Tyto přístroje jsou jedním z nejmodernějších způsobů sledování stavu vlhkosti substrátu. Jedná se o elektronické zařízení, které je vybaveno baterií s dlouhou životností a kontroluje vlhkost pěstebního prostředí substrátu vyhodnocováním doby poklesu měřených teplot, která se liší ve vlhkém a suchém substrátu. Moistick® upozorní světelnou signalizací – blikáním červeného signálního světla, že rostlina potřebuje vodu. Moistick XL ® je určen pro rostliny v objemnějších nádobách.

http://hydroponie.cz/zalivka-hydroponickych-rostlin.html

Podobné články