07 Úno

ARCHTEAM, RADAARCHITEKTI

DIVADLO NA ORLÍ – STUDENTSKÁ DIVADELNÍ SCÉNA JAMU BRNO

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ARCHTEAM

Dominikánská 19,

602 00 Brno

www.archteam.cz

RADAARCHITEKTI

Moravské náměstí 13,

602 00 Brno

www.radaarchitekti.cz

Autoři

Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. Pavel Rada, Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.

Adresa

Brno

Zahájení projektu

2003

Dokončení realizace

2012

Popis projektu

Pozemek Divadla na Orlí se nachází v historickém jádru města Brna, na ulici Orlí, v blízkosti Měnínské brány. Cílem bylo navrhnout moderní funkční divadlo, pracoviště pro studenty a pedagogy JAMU. Řešení vychází z funkce budovy a z místa v centru města. Výslednou podobu budovy významně ovlivnilo především místo stavby – hustě zastavěné historické centrum města – proto je stavba navržena v duchu úsporného urbanismu tak, že nezastavuje celý stavební pozemek a v budoucnu tak umožňuje realizovat domem průchod na ulici Jánskou v sousedství Minoritského kláštera přes vnitroblok, který čeká na obrodu a zpřístupnění veřejnosti. Původní, převážně barokní, historické sklepy jsou zachovány a budova je navržena do proluky nad nimi. Historické sklepy jsou zpřístupněny veřejnosti jako vinárna. Pro řešení budovy byl důležitý stavební program, náplň budovy a specifický provoz – hudební divadlo pro výuku studentů, ale přístupné také pro veřejnost. Odráží to i navržené dvě hmoty budovy: uliční část přístupná veřejnosti, která je nižší, vychází z měřítka ulice a opticky navazuje na sousední zástavbu; druhá vyšší hmota s divadelním sálem a výukovými prostory je navržena jako „přírodní blok“ – dům částečně porostlý zelení. Navrženou novostavbu Divadla na Orlí tvoří dvě hmoty. Uliční část je nižší, vychází z měřítka ulice. Druhá navazující hmota je navržena jako „přírodní blok“ – dům částečně porostlý zelení. Na parter ulice Orlí navazuje venkovní vestibul, z něhož jsou vstupy do jednotlivých provozních částí budovy. Fasády a průčelí budovy jsou tvořeny velkoformátovými betonovými panely. Horizontální členění fasády je podpořeno vloženým pásovým oknem Prostory v interiéru jsou barevně rozděleny na jednotlivé dispoziční trakty budovy, které odpovídají provozům divadla a ulehčují orientaci.

Podobné články