10 Úno

Atelier Krátký, studio Acht

Futurama Office Park

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Atelier Krátký

Pučova 13,

Praha 5

www.atelierkratky.cz

studio Acht

Autoři

Doc.ing.arch.Vladimír Krátký, Ing. Václav Hlaváček,

Spoluautoři

ing.arch.Monika čížková, ing.arch. Ivan Šmejc, ing.arch.Michal Pešák, dipl.arch. Luis Marques, ing.arch.Matúš Sceranka

Adresa

Praha 8

Zahájení projektu

10/2005

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Kancelářský areál Futurama stojí v Karlíně na místě bývalého statistického úřadu a propojuje městskou karlínskou zástavbu s areálem Invalidovny a Hakenovými sady s řádkovou zástavbou sídliště Invalidovna. V severovýchodním cípu území je výstup ze stanice metra „Invalidovna“. Základní kompoziční schéma tvoří pět stylově a výškově shodných budov řazených symetricky podél hlavní osy do téměř klasicistního urbanistického schématu, doplněné volněji umístěnými nižšími budovami s restauracemi a službami. Stavba je navržena jako železobetonový skelet s obezdívkou lícovým cihlovým zdivem s výraznými okenními otvory různých velikostí. Fasády, ač na první pohled nahodilé, mají skrytý řád. Podzemní parkingy s rampami do ulice Za Invalidovnou jsou z důvodu hladiny spodní vody jednopodlažní. Doba výstavby byla rozdělena do tří etap, poslední fáze byla dokončena v prosinci 2016. Kancelářskou budovu chápu a navrhuji jako místo pro práci. Pro práci různých profesí, lidí různého věku a postavení. V tomto projektu jsme kladli důraz na kvalitu prostředí, kdy venkovní plochy i služby (mateřská škola) slouží zaměstnancům i obyvatelům. Parter areálu s velkorysou plazzou při Sokolovské ulici zdůrazňuje podélnou osu prostřednictvím dlážděné pěší ulice a linií vodní plochy. Do této plochy a do vstupní haly jsou umístěny sochy Zdeněka Rufera. Jednoduchý princip, ulice vymezená strohými, opakujícími se hmotami kanceláří vytváří překvapivě živé prostředí pro zaměstnance i širokou veřejnost.

Podobné články