12 Úno

ATELIER SOUKUP s. r. o.

Obnova synagogy v Mikulově

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ATELIER SOUKUP s. r. o.

Klatovská třída 818/11,

301 00

Plzeň

http://www.atelier-soukup.cz

Autoři

Ing. arch. Jan Soukup, Ing. arch. Marek Marovič

Spoluautoři

Ing. Antonín Švehla, Miroslav Hajný, DiS.

Adresa

Mikulov

Zahájení projektu

09/2010

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

V Mikulově se zachovala jediná z původních 12 synagog rozsáhlého židovského města, které byly postaveny pro největší židovskou komunitu na Moravě. Zde sídlil zemský rabinát a jistou dobu i rabi Lőw. Tato, tzv. Horní synagoga se zachovala v podobě po přestavbě z roku 1723. Hlavní sál je řešen podle zvyklostí z jihovýchodního Polska, sklenutím čtyřmi kopulemi, opřenými do střední čtveřice sloupů. Po straně pak byl prostor pro ženy, rozšířený o empory na východní a severní straně sálu. Po problematické rekonstrukci z let 1977 až 89 sloužila jako muzeum. Při této rekonstrukci byl odstraněn Aron ha-Kodeš a další důležité prvky synagogy s cílem setřít charakter duchovního objektu. V rámci akce Revitalizace židovských památek „Deset židovských hvězd“ byla obnovena i synagoga v Mikulově. Byla jí navrácena barevná charakteristika interiéru, obnoven byl i Aron ha-kodeš a prostory vedlejší ženské části včetně obnovy zřícených kleneb. Ve dvoře byl přistavěn objekt zázemí a hygienického vybavení. Na emporách byla realizována expozice na téma „Rabi Löv a židovská vzdělanost na Moravě“. Celková obnova opět zařadila mikulovskou synagogu mezi nejkrásnější a nejvýznamnější synagogy v České republice.

Podobné články