17 Úno

Studio MOA

Přestavba rodinného domu Kesnerka

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Studio MOA

Pajerova 1,

Praha 5,

150 00

www.studiomoa.cz

Autoři

Akad. arch. Andrej Kozánek, Akad. arch. Martin Vrátník, Akad. arch. Václav Hodan, autor interiéru – Arch. Martin Sladký

Spoluautoři

Ing. Martina Reitingerová – Hezká, Ing. Jan Hodan

Adresa

Praha 5

Zahájení projektu

09/2007

Dokončení realizace

2013

Popis projektu

Zadáním investora byla kompletní přestavba vily z 30. let minulého století na soudobě laděný objekt s maximálními výhledy na panorama Prahy. Původní objekt byl v celkem dobrém technickém stavu, bohužel k němu byly během 90. let dostavěny poměrně nekvalitní přístavby, které jak technicky a esteticky, tak i funkčně představám investora nevyhovovaly. Realizované stavební úpravy respektují obrys původního objektu, ke kterému je nově přisazena prosklená hmota zimní zahrady na východní fasádě a přístavby z 90. let jsou doplněny v JZ rohu půdorysně a na severní straně výškově. Původní valbová střecha je nahrazena novou odstupující hmotou 2. NP s plochou střechou a obytnou terasou. Plochou střechou vytvářející terasu je taktéž zastřešena garáž se vstupním zádveřím na západní fasádě. Samostatným objektem na východní hranici pozemku je nově navržená garáž pro 4 automobily s možností dalších dvou krytých stání pro hosty v nájezdovém prostoru do garáží. Odtud je druhý samostatný vstup do bytové jednotky v 1. PP. Objekt garáží je zapuštěn do stávajícího terénu a jeho plochá střecha je osázena extenzivní vegetační vrstvou. Stěna garáže směrem do ulice je z pohledového betonu a navazuje na betonovou podezdívku oplocení. Objekt je koncipován jako dvougenerační rodinný dům, který je rozdělen na 2 samostatné bytové jednotky a relaxační prostor ve 2.PP (bazén, sauna, fitness). Každá jednotka má vlastní vstup. Vertikální komunikace byla doplněna o osobní výtah se stanicemi ve všech podlažích. Budova získala navrženými úpravami funkcionalistický ráz, běžný pro stavby v této lokalitě. Tomuto charakteru odpovídá i řešení střešní markýzy, průběžné balkony opatřené proskleným zábradlím s akcentováním horizontálních linií a nové formáty okenních otvorů.

Podobné články