04 Bře

Pavel Míček Architects

Interiér baťovského jednodomku, Zlín

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Pavel Míček

Architects

Třída Tomáše Bati 196,

Zlín

www.pavelmicek.com

Autor

Ing.arch. Pavel Míček

Adresa

Zlín

Zahájení projektu

06/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Autorem původního jednodomku z roku 1936 byl Baťův dvorní architekt Vladimír Karfík. Domek tohoto typu je ve Zlíně jediný. Koncepčně a svou dispozicí je však typickým baťovským domkům hodně podobný. Takřka krychle 10 x 9 x 9,3m. Návrh původní velmi utilitární dispozici jen lehce uzpůsobuje soudobým požadavkům mladé pětičlenné rodiny. V přízemí došlo k prostorovému prolnutí více místností, jejichž vzájemný vztah se může formou posuvných stěn různě proměňovat. Interiér je kompletně integrován do původní struktury domu. Některé okenní otvory byly protaženy až k podlaze, šířka s původními překlady zůstala zachována. Dům je tak více otevřen do zahrady a umožňuje příčné průhledy v obou směrech. Atmosféru v domě významně ovlivňuje vztah původních konstrukcí a materiálů s novými. Jejich společným jmenovatelem je nahota bez kamuflujících vrstev. Původní materiály: očištěné původní zdivo – ponecháno režné, znovu osazené repasované dubové parkety. Nově jsme použili březovou překližku, syrovou ocel, polyuretanovou stěrku. Byl tak vytvořen soudobý interiér, který v plné míře ctí historický odkaz.

Podobné články