05 Bře

d3D

Obytná sestava v zahradě

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

d3D

Vrchovinská 940,

Nové Město nad Metují

www.d3d.cz

Autoři

Ing. Pavel Valenta, Akad. arch. Pavel Rydlo

Adresa

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Zahájení projektu

05/2010

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Sestava = Sestavení obytných jednotek do funkčního celku. Encyklopedie Aditivní prostorová koncepce. Výsledkem zadání je rozšíření staršího rodinného domu do zahrady v severní části. Přístavba je sestavena z krabiček tvarovaných podle účelu místnosti a poskládaných s ohledem k stávající zeleni zahrady a na pohledové odstupy a zastínění sousedních pozemků. Struktura sestavy vytváří menší, dílčí venkovní prostory s různou formou využití a světelnými podmínkami: východní intimní s termálním bazénkem, západní terasa spojená s jídelnou, severní pohledově komponovaná zahrada s vodní plochou a výhledem z obývacího pokoje, střešní zahrada před ložnicí. Konstrukčně jde o dřevostavbu z lepených hranolů. Lehká dřevěná konstrukce je založena na ocelových zemních vrutech, subtilních jehlách s minimálními zemními pracemi a bez jakékoliv betonáže. Ze smrkových lepených trámků je postavena celá nosná konstrukce, stěny, příčky, stropy, podlahy. Na vestavěný nábytek jsou použity desky spárovky. Tepelná izolace s nízkoenergetickými parametry je z dřevité vlny v kombinaci s odvětrávanou fasádou. Díky tomu je celá skladba difúzně otevřená bez parotěsných fólií. Vypočtený součinitel prostupu tepla obvodové konstrukce je U=0,16W/m2K. V nízkoenergetickém standartu domu jsou i dřevěná okna s izolačním trojsklem. Cementovláknité přírodní proužky fasády dávají celodřevěné konstrukci domu požární odolnost s minimálními odstupy k sousedům, takže dřevěný dům mohl být postaven i na malém pozemku.

Podobné články