06 Bře

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.

Rekonstrukce / renovace interiéru kaple sv. Kříže

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o.

Londýnská 28,

Praha 2

www.petrfranta.eu

Autor

Ing.arch. Petr Franta

Spoluautoři

Ing.arch. Lucie Laštovičková, Ing.arch. Štěpán Sekera

Adresa

Praha 1

Zahájení projektu

02/2008

Dokončení realizace

2012

Popis projektu

Svatovítský poklad, jedinečný soubor liturgických předmětů, které se během staletí soustředily v majetku Svatovítské kapituly, patří k největším a nejcennějším svého druhu na světě. Stavební práce se soustředily na úpravy mikroklimatických podmínek prostoru kaple – na muzeální kvalitu kontroly klimatu. Historický teplovzdušný systém vytápění pocházející z poloviny 19. století byl využit v nově vybudovaném klimatizačním systému kaple, takže expozice Svatovítského pokladu obsahuje i nejvzácnější artefakty. Do prostoru lodi kaple je upravený vzduch veden štěrbinami v kruchtách na úrovni prvního patra. Ve vstupním vestibulu jsou vloženy dvě celoskleněné stěny k oddělení výstavního prostoru, které jsou součástí klimatického systému expozice. Ve spojovací chodbě, jižní předsíni a vstupním vestibulu byla vyměněna nepůvodní dlažba umožňující položení teplovodního podlahového vytápění a systému teplovzdušných kanálů. Vedení elektrických rozvodů a veškerá elektroinstalace je přivedena shora po ocelových lankách napnutých ve výšce oratoří, nezasahuje do historické mramorové dlažby, ani žádných historických detailů. Expozice Svatovítského pokladu ponechává plné vyznění všem historickým prvkům interiéru. Do restaurovaného prostoru kaple vkládá transparentní prvky z čirého skla, které slouží jako schrána k vystavení Pokladu, volených vždy adekvátně k danému prostoru expozice. Ve spojovací chodbě jsou drobné předměty – relikviáře, monile, pektorály, malé deskové malby – umístěny v plochých nástěnných, velkoplošných skleněných vitrínách na temně modrém pozadí. V lodi kaple jsou vitríny dimenzované na větší liturgické předměty. V jižní předsíni jsou umístěny historické liturgické textilie ve stolových a stojacích velkoplošných skleněných vitrínách.

Podobné články