07 Bře

EXprojekt s.r.o.

Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

EXprojekt s.r.o.

Kounicova 26,

602 00 Brno

www.exprojekt.cz

Autoři

Ing. arch. Václav Kocián, Ing. David Rose

Adresa

spojuje levý a pravý břeh Staré Dyje jižně od Břeclavi

Zahájení projektu

11/2013

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Železniční most Oskar leží na traťi Hohenau (ÖBB) – Přerov přes rameno řeky Dyje jižně od Břeclavi. Nosnou konstrukci mostu tvoří tzv. „síťovaný oblouk“ který je prvním na české železnici. Most je zajímavý nejen složitou geometrií a celkovým zpracováním designu, ale také mnoha technickými detaily. Raritou je robustní řešení styčníků táhel, které jsou natupo svařovány s táhly a ty tak nejsou rektifikovatelná. Táhla byla aktivována v každé etapě rovnou přesně takovými silami, aby po napnutí poslední sady táhel došlo k nastavení požadovaných výsledných sil ve všech táhlech mostu hned napoprvé. Most byl navržen jako šikmý s úložným úhlem 41° při rozpětí 97,5 m. Pro zachování jednokolejného provozu a možnost aktivace všech zemních kotev bylo třeba novou mostní opěru vybudovat před stávající a provést kotvení za jednokolejného provozu. Jedinečné inženýrské dílo zasazené do nedotčené přírody vyžadovalo pečlivý návrh. Šikmé uložení a vzájemné posunutí oblouků dodalo mostu dynamiku a znásobilo efekt paprsků při pohledech od řeky. Tvarově i staticky vyvážená křivka oblouku elegantně přechází do protažených mostních křídel lehce zasazených do okolních břehů. Most tak ladně vyrůstá z krajiny. Ustupující černá křivka dolní části trámu, která přechází na tmavý pigmentovaný beton dříků, důmyslně vylehčuje celou konstrukci, a tak obrovské stavbě, po které se vlaky mohou prohánět až 160-ti kilometrovou rychlostí dodává patřičnou lehkost. Jasné elegantní i funkční barevné řešení, propracované zábradlí i další detaily. Žlutá křížící se táhla v několika vrstvách evokují sluneční paprsky odrážející se od hladiny Dyje. To vše dává mostu jméno. Synonymum slunce – Oskar.

Podobné články