08 Bře

Michal Motyčka

Propojení / Šroubovice

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Michal Motyčka

Komárkova 2255,

Praha 4

Autor

Ing. arch. MgA. Michal Motyčka

Adresa

Praha 1

Zahájení projektu

01/2016

Dokončení realizace

2016

Popis projektu

Trojrozměrný objekt ve tvaru struktury DNA se skládá ze tří na sebe navazujících zkroucených vláken ve tvaru šroubovice. Je projektovaný do prostoru atria, aby svým vysoce zrcadlovým povrchem reflektoval jak prostor otevřené dvorany, tak pohyb návštěvníků a odrazy oblohy. Skleněný objekt zdánlivě jednoduchého geometrického tvaru se neustále vizuálně proměňuje. Je ozvláštňován všemi událostmi a ději tohoto světelně, barevně a tvarově proměnlivého prostředí. Svým vyzařováním tento prostor zcela naplňuje. Pracovním schématem objektu je stylizovaná a rozpohybovaná světelná linie, která spojuje děj v přízemí s virtuální hmotou v prostoru. Je to energetický proud či forma energie. Propojenost nahoře, dole, uvnitř a vně je přítomností diváka spoluutvářena a tedy i proměňována. Skleněný objekt o délce 13,5m rezonuje s daným prostorem, jak svým rozměrem, tak povrchem reflektujícím daný prostor zrcadlením a tvarovým rozkládáním architektonických prvků.

Podobné články