09 Bře

ORANGE MACHINE s.r.o., C.A.I.S. architekti s.r.o.

K71

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

ORANGE MACHINE s.r.o.

Havanská 1087/3A,

Praha 7

orangemachine.cz

C.A.I.S. architekti s.r.o.

Havanská 1087/3A,

Praha 7

Autoři

Ing. arch David Cais, Ing. arch Jiří Pajkrt

Spoluautor

Ing. arch Milan Domkář

Adresa

Praha

Zahájení projektu

06/2006

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Jedná se o administrativní budovu na specificky miniaturním pozemku o výměře 232 m2 mezi Hudebním divadlem Karlín a Negrelliho viaduktem. Budova ukončuje uliční frontu směrem k viaduktu a tvoří v uliční části rámec pro Hudební divadlo. Základem pro náš návrh je idea vytvořit reprezentativní samostatnou administrativní budovu s variabilním půdorysem, která respektuje sousední technickou i nemovitou kulturní památku. Akcentujeme záměr vytvořit objekt, který má působit jako úhelný spojovací kámen. Minimální šířku pozemku 8 m a jím danou štíhlost budovy jsme se rozhodli využít k průhledům napříč budovou na těleso železničního mostu. Základním výtvarným námětem je kamenný blok s příčnými nepravidelnými průřezy, který ze šikmých pohledů tvoří plnou neprostupnou hmotu a přibližováním se postupně otevírají průhledy skrze něj. Vnitřní dispozice je volná bez neprůhledných prvků a proto dochází k tomu , že při čelním pohledu je celá hmota odhmotněná až průhledná . Jednoduché myšlence rozřezaného kvádru podřizujeme celou fasádu, na které nijak nezdůrazňujeme parter a naprosto minimalizujeme rámy oken, které tvoří svislé štěrbiny v kamenném bloku. Grafika nepravidelné fasády se propisuje do návrhu zábradlí schodiště. Materiálově je celý exteriér navržen z béžového sklobetonu, který sice není kontrastní k historickým materiálům, ale zároveň je v bližším pohledu svébytně současným materiálem. Recepce u vstupu do budovy je realizována metodou 3D tisku z litiny jako reminiscence na průmyslovou historii Karlína. Konstrukčně se jedná o železobetonový monolitcký jednotrakt, kde se design fasády propisuje do designu vnitřních prostor. Celková užitná plocha je 1001 m2. Objekt je vytápěn i chlazen tepelným čerpadlem.

Podobné články