14 Bře

StudioA91

Kaple Nejsvětějšího srdce Páně v Příbrazi

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

StudioA91

Vilímovská 637/13,

Praha 6

www.studioa91.cz

Autoři

Ing.arch.Petr Neřold,

Spoluautoři

Ing.arch.Vojtěch Ertl, Ing.arch.Jan Čeleda

Adresa

Příbraz

Zahájení projektu

04/2014

Dokončení realizace

2014

Popis projektu

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně leží na rozcestí nad vesnicí Příbraz. Projekt pracuje s osovou symetrií místa, která je zdůrazněna umístěním stavby otevírající se proti trojúhelníku rozcestí. Takto vytvořenou osu doplňuje javor a postranní lávky. Vrchol stavby směřuje na jihozápad, a tak zapadající slunce vytváří působivou hru světla a stínů. Paprsky proplouvají vlnami obilí a rozrážejí se o dřevo jako voda o příď lodi. Celý ostrůvek tak zdáli připomíná koráb brázdící oceán večerních lánů. Strom se náhle stává zelenou plachtou a po lávkách, nořících se jako vesla do okolní krajiny, můžeme pokorně vstoupit na loď – a vyplout. Stavbu tvoří osmdesát dva modřínových latí a je ukotvena třinácti v betonu zasazenými patkami. V nejvyšším bodě má kaple 273 cm. Horizontálně položené latě kontrastují s vertikálou oblouku kaple jako celku. Ta, spolu se vzdušností konstrukce, odkazuje k lehkosti gotické architektury. Kaple je zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Páně, které je symbolicky ztvárněno čtrnácti skleněnými píšťalami zavěšenými v prostoru pod vrcholem oblouku, z nichž jedna rudá kane dolů jako krůpěje Kristovy krve a stává se zdrojem věčně proměnlivého světelného odrazu. Celé dřevěné žebroví kaple se pak vznáší nad betonovou deskou, v níž je symbolický otisk břevna Kristova kříže. Kaple byla postavena svépomocí studenty Gymnázia Jana Keplera pod vedením paní profesorky Činátlové v červnu roku 2014 v rámci Estetického kurzu, který byl zároveň ukončením středoškolské výtvarné výchovy. Inspirací pro zvolenou cestu projektu byla východiska landartu a jeho práce s krajinou. Vysvěcena byla kaple v předvečer svátku Nejsvětějšího Srdce Páně, 26. června 2014.

Podobné články