15 Bře

Václav Cigler, Michal Motyčka

Studánky

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 – přihlášené dílo

Kancelář

Autoři

Václav Cigler, Michal Motyčka

Adresa

Praha 7

Zahájení projektu

01/2015

Dokončení realizace

2015

Popis projektu

Výtvarné intervence dlouholetého tandemu dvou umělců Václava Ciglera a Michala Motyčky jsou příkladem absolutoria formy, čistoty výtvarného jazyka a velkého gesta nejenom v materiálu skla a v práci se světlem a daným prostředím v site-specific dílech. Instalace sedmi studánek v trojském zámeckém parku vycházela z barokní kompozice přírodních tvarů, které svými klidnými nebo čeřenými vodními hladinami dané prostředí oživují z bezprostředních i vzdálených pohledů a potvrzují tak historickou představu o kreativních proměnách za tím účelem koncipovaného krajinného prostředí s úmyslem vytváření nových vztahů mezi člověkem, architekturou a jejím okolím na principu vody a světla. Práce, které byly v prostorech Trojského zámku a jeho parku realizovány, jsou ukázky toho, čím se autoři v minulosti zabývali a zároveň i pokusem vést s tímto umělecky a esteticky uceleným prostředím dialog současnými prostředky a takto jej svým způsobem ozvláštnit. V prostoru instalace vnímáme vymezenou krajinu s horizontem a její světelné chvění, čeření, zrcadlení, odrazy a jejich mizení. Abstraktní čistota geometrických tvarů a současně jejich jemná smyslovost jsou příznačné vyjadřovací prostředky, které divákům nabízí poetickou koexistenci přírodních a výtvarných prvků.

Podobné články