05 Dub

Společnost Obermeyer Helika se podílela na přestavbě památkově chráněné budovy Walter na zdravotnické zařízení medicentrum Walter

Rekonstrukce památkově chráněné budovy je vždy zajímavou výzvou, která od architektů a projektantů vyžaduje citlivý přístup, ochotu ke kompromisním a mnohdy nestandardním řešením a samozřejmě i dlouholetou praxi. A je o to složitější, když má být přestavěna na moderní zdravotnické zařízení. Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika má však bohaté zkušenosti s oběma typy projektů, proto pro její tým projektantů nepředstavovala rekonstrukce historické budovy Walter a její proměna na medicentrum neřešitelný úkol.

Průmyslový areál dřívější továrny Walter Motors na výrobu leteckých motorů, který leží v pražských Jinonicích, prochází v posledních čtyřech letech rozsáhlou revitalizací. Stojí za ní developerská společnost Penta Investments. V rámci tohoto projektu, který nese název Waltrovka, vzniká na místě původní zástavby zcela nová čtvrť s bytovými i rodinnými domy, administrativními budovami, retailovými službami a parkem. Jediným historickým objektem, který byl v revitalizované oblasti zachován, je budova Walter, postavená v roce 1929.

Tato funkcionalistická stavba prošla v letech 2016 a 2017 výraznou přeměnou, jejíž charakter byl ovlivněn především plánem zcela odlišného využití prostor. Z dřívější tovární budovy se po rekonstrukci stalo medicentrum s náročnými lékařskými provozy a s propracovaným technickým vybavením.

Zúročení zkušeností projektantů z týmu Obermeyer Helika

Ačkoliv se z projekčního hlediska mohla zdát přeměna původního objektu na zdravotnické zařízení v první chvíli nerealizovatelná, pro projektanty z týmu Obermeyer Helika znamenala příležitost zúročit dlouholeté zkušenosti z oblasti zdravotnictví. Obermeyer Helika má totiž na svém kontě desítky projektů z tohoto oboru. Dlouhodobě spolupracuje například na modernizaci Fakultní nemocnice Motol, podílela se na výstavbě nového onkologického pavilonu pro mladoboleslavskou nemocnici, rekonstrukci operačních sálů v pražském IKEMu či realizaci Protonového terapeutického centra v Praze. „Práce na rekonstrukci budovy Walter nám poskytla velmi zajímavou možnost spojit naše zkušenosti z rekonstrukcí památkově chráněných budov a četných zdravotnických realizací v jednom projektu,“ říká Ing. Jiří Fousek, generální ředitel společnosti Obermeyer Helika, a dodává: „Jsem velmi rád, že jsme si potvrdili, že pro nás ani na první pohled komplikovaná přestavba nepředstavuje problém. Významnou roli zde sehrál také fakt, že naši projektanti pro svoji práci běžně využívají software Revit a 3D modely. Tato skutečnost jim i v tomto případě výrazně usnadnila projektantské činnosti a pomohla projekt bezchybně propracovat do nejmenších detailů. A to ve velmi krátkém čase, v němž projektování stavby probíhá.“

Revit a 3D model v praxi

Cílem přestavby bylo zachovat v maximální možné míře původní výraz budovy. Tým pod vedením Ing. arch. Jiřího Nedavašky při svojí práci využili software Revit, který byl velmi zásadní především z hlediska prostorové koordinace. Jelikož se jedná o objekt určený pro zdravotnické účely, vyžadovalo umístění vnitřních instalací a rozvodů velké prostorové nároky. Projektanti nejprve vytvořili 3D model rekonstruované stavby, který jim pomohl s prostorovým uspořádáním a usnadnil rozvržení všech plánovaných instalací, a to především v prostorech suterénu a střechy. Prostor jednotlivých podlažích byl limitován výškou zachovávaných stropů, průvlaků a umístěním stávajících kónických železobetonových hlavic. Současně se 3D modelu výhodně využilo v prostorách střechy, kde byla výška všech instalací limitována nutností dodržet maximální povolenou výšku stanovenou Národním památkovým ústavem.

Následně 3D model využívali také dodavatelé při zadávání objednávek do výroby. Současně dodavatelé přímo na stavbě mohli využít model k prohlížení složitějších instalačních uzlů, aby měli jasnou představu o správné návaznosti jednotlivých stavebních úkonů a polohy rozvodů. „Zvláště ve fázi samotné realizace se ukázalo naší velkou výhodou, že dokážeme operativně reagovat na vyžádané klientské změny v realizační dokumentaci v době, kdy už dávno běží stavba,“ doplňuje Jiří Nedavaška, hlavní inženýr projektu.

Koncepce řešení

Z původní budovy zůstal zachován železobetonový skelet a její hlavní charakteristické aspekty, jako je členění fasád a typické velké okenní sestavy. Objekt je zachován ve svém původním hmotovém provedení, tedy s jedním podzemním podlažím, pěti nadzemními a šestým ustupujícím podlažím. Z důvodu nového dispozičního a provozního řešení bylo nově navrženo vertikální komunikační jádro s dvěma výtahy a bylo obnoveno v minulosti odstraněné vnější schodiště.

Na centrální střeše nad šestým nadzemním podlažím jsou umístěny hlavní technologie, pro vzduchotechniku čistých prostor byla vybudována krytá konstrukce pro zajištění bezproblémového chodu zařízení. Další nezbytná technologická zařízení jsou umístěna v prvním podzemním podlaží. Vstup do budovy je bezbariérový a přístup do jednotlivých podlaží zajišťují výtahy.

Od operačních sálů po tělocvičnu

Medicentrum Walter má dva hlavní nájemce, jimiž jsou soukromé kliniky. V budově se nacházejí ambulance a ordinace nejrůznějšího zaměření, vyšetřovny zobrazovacích metod včetně magnetické rezonance, oddělení rehabilitace a vestavba dvou operačních sálů s pooperačním oddělením. Následně byla do nájemných prostor přízemí umístěna restaurace a lékárna. Projektová dokumentace zahrnovala nejen stavebně technickou připravenost jednotlivých prostor v rámci budovy, ale také instalaci zdravotní technologie a vybavení technického zařízení a interiérového vybavení.

O společnosti Obermeyer Helika

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do jejího portfolia se řadí projekty z celé řady oblastí: rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury. V současné době se podílí například na výstavbě rozsáhlého projektu Waltrovka. Dlouhodobě také spolupracuje na modernizaci pražské Fakultní nemocnice Motol či na výstavbě výrobní a logistické haly společnosti Škoda Auto v Kvasinách.

Podobné články