03 Říj

Z garáže k tvoření zcela nových průmyslových odvětví a multimiliardových globálních trhů.

Patnáct let vývoje a komercializace nanotechnologií.

Letos Advanced Materials-JTJ s.r.o. oslavila 15. výročí od svého založení. Od svého startu z garáže prošla dlouhým vývojem, kdy v boji o přežití většinou nestačí jenom kvalita technických nápadů a nových řešení technologických problémů, ale i mnoho dalších faktorů.

Co přineslo 15 let rozvoje nanotechnologií.

AMJTJ uvedla v život přes dvacítku nových nanotechnologií především se zaměřením na zlepšování kvality životního prostředí a technologíe výroby nanočástic strategického charakteru. AMJTJ se při svém vývoji vždy snažilo hledět dopředu 7-10 let, tak, aby se její nápady trefily do vývoje trhu v pravý okamžik. Jde o technologie s globálním dopadem, jejichž souhrnný potenciální trh pak může být při správném načasování vyšší než HDP České republiky.

V roce 2016 prošla AMJTJ reorganizací neboť bylo nutné projekty typově rozdělit tak, aby je jednotlivé dceřiné firmy mohly dále systematicky rozvíjet a zavádět na trh.

Dnešní struktura AMJTJ:

Nový konstrukční typ lithiové baterie HE3DA®

Technologický nápad změny konstrukce lithiové baterie sebou přinesl nové možnosti zlepšení bezpečnosti baterií, zlevnění jejich výroby a kompletně vyřešil jejich recyklování. Při své robustnosti, prakticky neomezené velikosti článků pilíř a kompaktnějšímu objemu má tento typ baterie maximální šanci se uplatnit jako pilíř chytré sítě (Smart Grid) a skladování energie.

Od prvního experimentu uplynulo deset let, technologie je dnes chráněna více než stovkou patentů po celém světě a během příštího roku je plánovaný rozjezd velkovýroby s největší výrobní kapacitou v EU. HE3DA bude v listopadu pořádat tiskovou konferenci k příležitosti poklepání základního kamene loňský rok v říjnu (více na www.he3da.cz).

Fotokatalytická nano technologie FN Nano.

K chytrým městů, a chytrým domům patří i čistý vzduch a inteligentní multifunkční nano nátěry (FN Nano), které z něho tyto škodliviny dokáží odstranit a samozřejmě zajištění levných surovin pro jejich výrobu (NanoTio).

Míra účinnosti nanonátěru se rovná míře ochrany fasád i využitelnosti pro dekontaminaci vzduchu. FN nátěry jsou na trhu naprostým unikátem až s 50x vyšší účinností pro odbourávání nebezpečných zplodin z ovzduší. Zároveň slouží jako vynikající nanotechnologická ochrana povrchů,významně prodlužující životnosti fasád zateplených domů. FN nátěry s nevyčerpatelnými účinky udržují povrchy stále čisté díky samočistícím vlastnostem povrchu. Žádné řasy, plísně a špína na povrchu dlouhodobě nevydrží.

Fasády domů zároveň fungují jako ekologická zařízení, schopná zajistit snížení toxických imisí a dodržení platných legislativních limitů pro kvalitu vzduchu v zamořených oblastech.

Nezanedbatelné je využití FN technologie ve zdravotnictví ke snížení výskytu infekčních chorob a nozokomiálních infekcí. Společně s tím lze snížit riziko ve školách, školkách, pracovištích a veřejných prostorách. Tento trh je odhadován na desítky miliard EUR a poptávka po lepším hygienickém standardu zdravotního prostředí je již znatelná.

Rozvoj této České nanotechnologie pro čištění ovzduší s globálním dopadem samostatně řeší dceřiná firma FN NANO.

Technologie výroby nanočástic TiO2 pro inteligentní nátěry a environmentální použití.

Pro masový nárůst použití inteligentních FN nátěrů je bezpodmínečně nutná levná výroba nanočástic TiO2 fotokatalyzátoru. AMJTJ vyvinulo extrémně levný proces výroby těchto nanomateriálů a jedná o jeho využití v Asii a stavbě fabriky ve Vietnamu. Tento proces může již brzy umožnit ekonomické dočišťování vody, náhradu některých pesticidů a čištění ovzduší od škodlivých látek. Rozvojem tohoto projektu se nezávisle zabývá dceřiná firma NanoTio.

Rychlejš í stíhačky, levnější letecká doprava – budoucnost v rukou materiálové chemie

Nové nanomateriály jsou klíčem k lepším vlastnostem tepelné ochrany komor leteckých motorů. AMJTJ vytvořila nanomateriály, kterí významně zlepšují žáruvzdorné a mechanické vlastnosti těchto ochranných bariér. Ve spolupráci s universitami se problémem Termal Barier Coatings zabývá dceřiná firma NanoEma.

Přestože AMJTJ dále pokračuje v novém výzkumu, rozvoj uvedených čtyř projektů má prioritu a je základním nosným programen AMJTJ a její dceřiných firem pro příští dekádu, neboť trh se s nimi protíná právě nyní. Právě ony mohou výrazně přispět k posunutí technologických limitů, lepšímu prostředí i udržitelnosti ekonomiky České republiky a EU, která také vidí v nanotechnologiích svoji budoucnost.

Podobné články