17 Zář

Zahájili jsme pátý ročník soutěžní přehlídky ÚSPORNÝ DŮM 2019

Společnost ABF a Státní fond životního prostředí České republiky ve spolupráci s Centrem pasivního domu dnes společně vyhlásily již pátý ročník soutěžní přehlídky „ÚSPORNÝ DŮM 2019“.

Cílem letošního ročníku je představit široké veřejnosti stavby pro 21. století a opět ocenit ty nejatraktivnější. V Česku se jich každoročně postaví stovky a soutěžní přehlídka chce ukázat, že kvalitně postavené nebo zrekonstruované stavby jsou komfortní, šetrné ke všem zdrojům i životnímu prostředí a dostupné prakticky každému. Do soutěžní přehlídky lze přihlásit domy rodinné, bytové, ale i administrativní stavby, nebo ty využívané k veřejným účelům. Stavby mohou být v pasivním či nulovém standardu, ale i s velmi nízkou energetickou náročností a u rekonstrukcí splňující požadavky programu Nová zelená úsporám či Operačního programu Životní prostředí.

Generálním partnerem letošního ročníku soutěžní přehlídky se stala Hypoteční banka, a.s. „Partnerství se soutěží Úsporný dům, která se snaží zlepšit povědomí veřejnosti o ekologických stavbách a úspoře energií, je pro nás nesmírně důležité. Velmi si ceníme toho, že můžeme být součástí zodpovědného přístupu k životnímu prostředí a jako generální partner se podílet na výběru těch nejpovedenějších projektů. Čeho si na soutěži Úsporný dům ceníme nejvíce, je fakt, že podporuje již realizované projekty, a ne pouze krásné návrhy, které bohužel často zůstanou jen na papíře. Zároveň jako velkou výhodu soutěže vnímáme v jejím zaměření na širokou škálu staveb – od rodinných a bytových domů až po administrativní budovy a školy. Právě podpora těchto typů staveb může v konečném důsledku motivovat i další zájemce o šetrné budovy. Z naší zkušenosti je totiž důležité neustále ukazovat, že s nízkoenergetickými budovami není spojena žádná složitá byrokracie ani vyšší finanční náročnost. Proto jsme také nadšení z nové kategorie soutěže věnované čistě rekonstrukcím. Ta může být motivací pro ty, kteří doposud mysleli, že ze svého domova šetrné bydlení udělat nemohou,“ uvedl Jiří Feix, generální ředitel Hypoteční banky.

Přihlásit stavby do soutěžní přehlídky je možné již nyní až do 4. 12. 2019. Současně s přihlášením do soutěže lze stavby v pasivním standardu přihlásit k prohlídce na Dny pasivních domů, které připadnou na víkend od 8. do 10. listopadu 2019.

Hodnocení odbornou porotou bude probíhat od 9. 12. 2019 – 13. 12. 2019. Porota zkontroluje, zda přihlášky splňují všechny náležitosti a vyhodnotí vítěze v obou kategoriích. Seznam porotců.
Porota: Ing. Jakub Hrbek – Státní fond životního prostředí České republiky; Kateřina Maštalířová – ABF, a.s.; Ing. Tomáš Vanický – Centrum pasivního domu, z.s.; Ing. Libor Hrubý – Centrum pasivního domu, z.s.; Ing. arch. Josef Smola – Fakulta stavební ČVUT v Praze; Ing. Jana Simčinová – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze; Michael Blažek – REHAU, s.r.o.; Ing. Petr Němeček – zástupce Generálního partnera Hypoteční banka, a.s.

Hlasování veřejnosti bude zpřístupněno od 16. 12. 2019 – 31. 1. 2020 na www.soutez-uspornydum.cz, do hlasování veřejnosti postoupí všechny stavby, které splní soutěžní podmínky. Vítěz bude určen na základě počtu hlasů.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 6. 2. 2020 u příležitosti zahájení veletrhu FOR PASIV. Veletrh zaměřený na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavění se bude konat v termínu 6. – 8. února 2020 v prostorách PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech.

Udělena budou tato ocenění: ocenění odborné poroty v obou kategoriích, cena Generálního partnera Hypoteční banka, cena pro hlasujícího z řad veřejnosti, cena veřejnosti.

Fotogalerie z minulého ročníku soutěžní přehlídky jsou k nahlédnutí zde: https://www.pasivni-dum.cz/rok/2018/

Vyhlašovatelé: Státní fond životního prostředí ČR, ABF, s.r.o.
Organizátor: Centrum pasivního domu, z.s.

Generální partner: Hypoteční banka, a.s.
Hlavní partneři: REHAU s.r.o., SLAVONA, s.r.o., STIEBEL ELTRON spol. s r. o., E.ON energie a.s.; Partneři: Xella CZ, s.r.o., SIKO KOUPELNY a.s., Wienerberger s.r.o., Atrea s.r.o., Velux Česká republika, s.r.o.
Záštitu nad soutěžní přehlídkou poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

O Centru pasivního domu, jako organizátorovi soutěže:
Centrum pasivního domu (CPD) je nezisková organizace, která už téměř 15 let dělá velmi přínosnou osvětu zdravému a šetrnému bydlení. Ukazuje široké veřejnosti, že kvalitně postavené zdravé a úsporné bydlení je komfortní a dostupné prakticky každému. Osvětové a vzdělávací aktivity zaměřuje jak na investory, tak na stavební experty a studenty architektonických či stavebních oborů, a nezapomíná ani na děti.

Z aktuální statistiky programu Nová zelená úsporám vyplývá, že meziroční nárůst je velmi povzbudivý ve všech dotovaných oblastech, a dá se předpokládat, že tento zelený trend bude pokračovat stejně dynamicky. Meziročně narostl celkový počet dotačních žádostí NZÚ o 38 % a požádané dotace dokonce o 39 %. Kč. Nejvíce se čerpá v rekonstrukcích s nárůstem 25 %. Nárůst žádostí u pasivních domů je o 105 % vyšší. Loni se mluvilo o 6 % novostaveb v pasivním standardu, letos očekáváme podíl blížící se hranici 10 %. Počátkem srpna vláda schválila rozšíření programu NZÚ o podporu nákupu bytů v pasivních novostavbách a o garanční schéma za renovační úvěry, takže se dá očekávat stoupající křivka i v následujících letech.

Podobné články