16 Led

Rodinný dům s vodním biotopem – Hlasujte o nejlepší novostavbu a rekonstrukci v soutěžní přehlídce ÚSPORNÝ DŮM 2019

Návrh: pátý rozměr s.r.o.

Realizace: pátý rozměr s.r.o.

Klienti nás oslovili s přáním vytvořit rodinné bydlení, které bude vyhovovat jejich životnímu stylu. Základní myšlenkou bylo postavit ekologicky udržitelný dům v zahradě, co nejméně zatěžující životní prostředí, a zároveň vytvořit pohodlné bydlení, které umožní propojit život uvnitř domu se zahradou.
Chtěli jsme vytvořit prostorový dialog interiéru a exteriéru, který se bude odehrávat ve více úrovních. Důležitým tématem v rozhovorech o domě a zahradě byla udržitelnost, soběstačnost zdrojů a energie, kvalita vnitřního klima v domě a podpora přirozeného a přírodního mikroklimatu na pozemku a v okolí.

Rodinný dům je navržen v podobě jednopodlažní stavby zasazené do svažité a víceúrovňové zahrady s výhledem na věže zámku v Mníšku pod Brdy. Svou zadní partií je zapuštěn do svažitého pozemku a umožňuje tak horní části zahrady rozprostřít se na jeho střešní rovině v podobě extenzivní zelené střechy. Jižní a západní fasádou je bohatě otevřen do pobytové zahrady a umožnuje fyzický i vizuální kontakt mezi domem a zahradou. Před jižní fasádou se rozkládá široká dřevěná paluba a přírodní vodní biotop.
Hlavní objekt rodinného domu a samostatná depandance svou vzájemnou orientací vytváří „zahradní patio“, klidový prostor určený k odpočinku a hrám. Doplněn je stavbou zahradního altánku určeného ke krytému a stíněnému posezení v zahradě. Jižní stranou je tento prostor otevřen do zahrady a k jezírku. Mezi objekty hlavního domu a depandance je umístěno schodiště propojující spodní a horní / střešní zahradu.
Ve spodní části pozemku je umístěno kryté parkovací stání navázané na vjezd a vstup na pozemek. Je zde umístěn i sklad. Přístup k domu je veden po kamenném schodišti a následně dřevěné lávce přes vodní plochu. Variantně je možný přístup k domu bezbariérovou cestičkou prostupující zahradou.

Rodinný dům je rozdělen na dva samostatné objekty. Hlavní rodinný dům a samostatná dispozičně oddělená depandance, víceúčelový prostor se samostatnou koupenou, saunou a kuchyňkou. Depandance je využívána pro bydlení hostů, pracovna, herna, trucovna / zašívárna. Oba objekty jsou propojeny ve střešní rovině a zároveň mezi nimi prochází vertikální komunikace spojující spodní a horní část zahrady.
Novostavba rodinného domu je navržena v energeticky pasivním standardu. Jedná se o kombinaci dřevostavby (obvodový plášť a konstrukce střechy hlavního rodinného domu) a zděná / betonová konstrukce (základy, zdivo v kontaktu se svahem a konstrukce zastřešení nad objektem depandance).
Založení objektu je na betonové desce plovoucí na tepelné izolaci z extrudovaného polystyrenu. Dům je zastřešen plochou extenzivní zelenou střechou s pochozí terasou. Fasáda je provedena v kombinaci obkladu z cedrového dřeva a zasklení dřevohlíníkovými velkoformátovými okny.
Objekt je vytápěn teplovodním podlahovým topením, hlavním zdrojem tepla a teplé vody je tepelné čerpadlo země-voda. V domě je instalován systém centrálního větrání s rekuperací odpadního tepla. Stínění fasádních výplní zajišťují exteriéroví žaluzie.
V rámci koncepce domu se uplatnily principy energetické soběstačnosti a udržitelné výstavby. Extenzivní zelená střecha umožňuje zachytávat srážkové vody a udržet je na pozemku. Podporuje tak akumulaci vody v krajině, efektivně napomáhá udržení letní teplotní stability v domě a okolí. Stavba disponuje systémem jímání srážkových vod do retenční jímky s následným využitím po letní zálivku / závlahovou soběstačnost zahrady.
Objekt je taktéž vybaven vlastní studnou, která je následně využita pro potřeby domu i zahrady a napájí vodní biotop.
Samostatným tématem je vodní plocha – přírodní biotop, který je chápan v širších souvislostech jako základní součást životního prostředí a má funkci ekologickou, mikroklimatickou a samozřejmě rekreační.
Pro podporu energetické soběstačnosti objektu je navržena fotovoltaická elektrárna s ukládáním vyrobené energie do baterií a její využití pro potřeby domu, napájení elektromobilu, atd.

http://www.pasivnidomy.cz/domy/dum-853

Podobné články