18 Led

Rodinný dům s terasou – Hlasujte o nejlepší novostavbu a rekonstrukci v soutěžní přehlídce ÚSPORNÝ DŮM 2019

Návrh: pátý rozměr s.r.o.

Realizace: pátý rozměr s.r.o.

 

Objekt je jednopodlažní nepodsklepený seskupený ze tří hlavních hmot – parkingu a skladu, vlastního domu a teras podél jižní a západní fasády. Celý objekt, vyjma skladu a parkingu je odsazen od nivelety terénu a je založen na betonových pilotách. Objekt levituje nad terénem a způsob založení taktéž minimalizuje výkopové a základové konstrukce. Střecha je navržena rovná s minimálním sklonem k jednotlivým střešním vpustím. Hmota hlavního objektu je tvarově členitá, nicméně je plochami teras a zastřešením teras z vnějšího pohledu opticky sjednocena. Dalším sjednocujícím prvkem je řešení fasád v dřevěném obkladu s odvětrávanou mezerou. Parking je přímo provozně navázán na vjezd na pozemek. Hmota skladu za parkingem je výškově snížena oproti hmotě hlavního domu. Navržená orientace RD současně optimálně využívá solární zisky. Umístění RD v S a SV části pozemku poskytuje budoucí účelné využití plochy zahrady.  Architektonický koncept domu vychází z funkčního využití, kdy jižní a západní strana obsahuje hlavní obytný prostor a hlavní ložnici majitelů domu. Oba prostory jsou přímo přístupné na hlavní krytou terasu domu. Dětské pokoje, k nim příslušející koupelna a technické zázemí včetně hlavní šatny jsou orientovány na východ. Takto orientované dětské pokoje podporují rozvoj identity a samostatnosti všech tří dětí. Ranní východní slunce do dětských pokojů rozvíjí koncept „ranní ptáče, dál doskáče“ a v neposlední řadě je dětské křídlo prostorově a akusticky odděleno od místnosti rodičů, což bylo základním požadavkem investora z hlediska řešení dispozic v domě. Architektonickému konceptu odpovídá i návrh fasádních otvorů a možnosti propojení s exteriérem. V obytném prostoru, stejně tak v hlavní ložnici jsou umístěny prosklené stěny s přístupem do exteriéru – na terasu. V koncové části hlavní chodby je orientováno velké okno, které v interiéru poskytuje možnost vytvoření tzv. sedilie, tedy místa pro sezení / ležení přímo v prostoru okna s výhledem do zahrady. Vstupní partie a závětří je řešeno a propojeno s jižní terasou domu.  Fasády jsou navrženy z dřevěného odvětrávaného obkladu a dřevohliníkových oken sendvičové konstrukce. Okna  jsou doplněna o exteriérové stahovatelné žaluzie s možností naklopení, které zajistí stínění i potřebnou intimitu v interiéru.

Podobné články