29 Zář

40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové slouží i po rekonstrukci především potřebám galerie jako paměťové instituce, která zpřístupňuje a uchovává díla výtvarného umění a také je centrem rozmanitého kulturního dění. Rekonstrukce budovy přinesla i prostory úplně nové – kancelářské. Po přestavbě bytů na […]

28 Zář

39. Kadaň – Studentské náměstí

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Prvotním impulsem pro výstavbu náměstí byl návrh studenta Kadaňské průmyslové školy stavební pana Davida Šmída v rámci středoškolské odborné činnosti. Hlavní myšlenkou se stalo zatraktivnění místa pro návštěvníky i obyvatele města, tak aby došlo k zalidnění prostoru, potažmo celého centra města. Pro výstavbu byl […]

27 Zář

37. Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Předmětem projektu byly nástavba, stavební úpravy a změna užívání části objektu hlavního skladu v logistickém areálu, parc. č. st. 285 v k. ú. Měšice u Prahy (693448). Stávající objekt byl napojen na vodovod, kanalizaci, topení a elektroinstalaci. Po rekonstrukci jsou rozvody kompletně vyměněny a […]

26 Zář

36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora v Příbrami

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel. K S křídlu ambitů přiléhá proboštství. Svatá Hora se nachází 60 km jihozápadně od Prahy nad městem […]

25 Zář

35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Historické jádro města Písku je ohraničeno na západě nábřežím řeky Otavy a okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Právě dokončená úprava parteru východní části píseckých Bakalářů je poslední částí širšího dlouhodobého projektu Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písku. Cílem velkorysého projektu […]

24 Zář

34. Rekonstrukce železniční stanice Olomouc

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Železniční uzel Olomouc je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou, který spojuje východní a západní část České republiky. Tento úsek zároveň propojuje 1. a 2.TŽK. Předmětem stavby je rekonstrukce kolejiště žst. Olomouc, tj. přednádraží, vnitřní nádraží a […]

23 Zář

33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Předmětem rekonstrukce mostu bylo odstranění technického stavu mostu a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Nosná konstrukce nebyla v technicky dobrém stavu – již návrh nosné konstrukce byl nevhodný (ve své době byla konstrukce prototyp). V uložení nosné konstrukce mostu byly zjištěny závažné poruchy […]

22 Zář

32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

  SOUTĚŽ – Stavba roku 2017 – přihlášená stavba Popis objektu: Dům, ve kterém se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche a ve kterém žil do svých osmnácti let, byl roku 2011 zakoupen firmou ŠKODA AUTO a.s. Do té doby byl nesčetněkrát přetvořen, takže prakticky ztratil svou původní podobu. To se týkalo i dílenského zázemí […]

© 2018 | Inspirati spol. s r.o. | Tvorba webových stránek Kolín - intersite.cz